Vil ikke godta oppsigelser av fast ansatte

Dersom Halden kommune sier opp fast ansatte truer Fagforbundet med arbeidsrettssak. Kommunen må kutte mellom 80 og 100 årsverk, men har mer enn 100 midlertidig ansatte.

Halden kommune rådhuset

Halden kommune må redusere antall årsverk, men kan vente seg uro dersom fast ansatte blir sagt opp.

Foto: Rainer Prang / NRK

Gudrun Haabeth Grindaker

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i Halden.

Foto: Camilla Næss / NRK

Det er lenge varslet at Halden kommune må stramme skikkelig inn. I prosessen med økonomiplanen for kommunen er det beregnet at mellom 800 og 100 årsverk må bort i kommunen.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker vil ikke love at det ikke kan ramme fast ansatte når reduksjonene skal gjennomføres.

Turnusene må gå opp

– Halden kommune må ha midlertidig ansatte for at turnusene i kommunen skal gå opp, mener hun.

Hun varsler at noen av de årsverkene som skal kuttes vil bli blant fast ansatte.

– Vi trenger en fleksibilitet i forhold til turnusordninger, så vi er sikre på at vi har folk på alle vakter. Derfor å si at vi ikke kommer til å ha noen midlertidige ansatte eller vikarer inne, sier rådmannen.

Truer med rettssaker

– Det er flere vikarer enn stillinger som skal kuttes, svarer fagforbundet og truer med rettssak om fast ansatte blir berørt.

Leder av Fagforbundet i Halden Kirsti Rørmyr mener fast ansatte og fleksibilitet kan gå hånd i hånd:

Kirsti Rørmyr

Leder for Kommuneforbundet i Halden, Kirsti Rørmyr.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Vikarer kan godt være faste ansatte vikarer som kan arbeide på flere forskjellige steder, man trenger ikke ha vikarer som er midlertidig tilsatt. Det har bare noe med organisasjonsformen å gjøre, slår Rørmyr fast.

En opptelling forbundet har gjort viser at det i de berørte sektorene er 106 årsverk som i dag utføres av midlertidig ansatte, altså flere enn de 80 til 100 årsverkene som skal kuttes. Derfor vil ikke Rørmyr akseptere en eneste oppsigelse av fast ansatte

– Så lenge omfanget av midlertidige er langt høyere enn behovet for nedbemanning, i en og samme yrkesgruppe og i en og samme sektor, så kan selvfølgelig ikke oppsigelser av fast ansatte godtas av Fagforbundet, sier Kirsti Rørmyr.

Rådmann Haabeth Grindaker sier kommunen gjør det de kan for å spare de fast ansatte, men at oppsigelser ikke kan unngås helt.

Behandlingen av saken starter i morgen, og skal være ferdig 15. september.