Strid om nytt akuttmottak

En nytt akuttmotak på Ullevål sykehus til 400 millioner er ikke nok for å løse problemene med overføring av pasienter fra gamle Aker sykehus, mener tillitsvalgt for legene ved Oslo Universitetssykehus.

Strid om nytt akuttmottak

Det nye akuttmottaket skal ha nye operasjonsstuer, akuttmottaksfunksjoner og intensivfunksjoner.

Foto: NRK

– Vi som har jobbet med denne saken blir provoserte når man fremstiller det som at man løser hele situasjonen for Oslo Universitetssykehus, sier folketillitsvalgt for legene ved Oslo Universitetssykehus, Aasmund Bredeli.

Fredag ble det klart at Helse Sør-Øst vil bygge et nytt akuttmottak på Ullevål sykehus.

Nytt Akuttmottak
Foto: Oslo universitetssykehus

Det nye mottaket, som vil bli ferdigstilt allerede i 2012 eller 2013, vil ha akuttmottaksfunksjoner, operasjonsstuer og intensivfunksjoner over tre etasjer.

– Hele Norge er avhengig av spisskompetansen til Oslo universitetssykehus. Derfor heier alle helseregioner på det som skjer i Oslo nå, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen.

Planene må først godkjennes av styret i helseforetaket.

– Trenger 1,5 milliarder

Bredeli mener imidlertid det skal mer til for å ivareta Akerpasientene når de kommer til mottaket.

– Det trengs sengeplasser bakover i sykehuset på Ullevål, i tillegg til et nytt akuttbygg, sier Bredeli til NRK.

Ifølge Bredeli trengs det 1,5 milliarder til for å bygge flere sengeplasser og nye avdelinger for å ta hånd om Akerpasientene etter at de har kommet til akuttmottaket.

Må bli enige om en plan

Bredeli mener at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus må bli enige om en økonomisk langtidsplan som tar hensyn til kostnader utover bevilgningene til et nytt akuttbygg.

– Slik kan de ansatte gjenvinne troen på at det er mulig å fortsette med omstillingsprosessen, sier Bredeli.

Han mener pengebevilgningen til det nye akuttmottaket på Ullevål er et skritt i riktig retning, men at det blir feil å si at det vil dekke behovet til hele Oslos befolkning.

23 000 pasienter hvert år

Akuttmottaket på Ullevål er i dag Nordens største traumesenter.

23 000 pasienter kommer til mottaket hvert år, men mottaket ble i sin tid beregnet for 15 000 pasienter.

Et nytt akuttmottak på Ullevål åpner også for en overføring av døgn- og akuttbehandling som skjer på Aker i dag.