Hopp til innhold

Strengere vindkraftregler i Sverige

Krever ti kilometers avstand mellom nasjonalpark og vindmøller. I Aremark er vindmøller planlagt oppført tett opp til et naturreservat.

Vindmølle

I Dals-Ed må det være ti kilometer mellom vindmøller og Tresticklan nasjonalpark.

Foto: Rainer Prang / NRK

Svenskene krever langt større avstand mellom vernet natur og vindmøller enn det vindkraftplanene i Aremark legger opp til.

Tøffe regler på svensk side

Mens vindkraftplanene i Aremark legger opp til å plassere vindmøller tett opptil Vestfjella naturreservat, er det i Aremarks svenske nabokommune Dals-Ed ikke lov til å sette opp vindmøller nærmere enn ti kilometer fra Tresticklan nasjonalpark.

Det bekrefter miljøinspektør ved Dalslands miljøkontor, Björn Hermansson.

– Det ble besluttet å ha en ganske stor avstand, på ti kilometer. Området er verdifullt på grunn av mye urørt natur og sterke turistinteresser, sier han.

Bare 220 meter avstand til naturreservat

Bård Andersen i Vestfjellas Venner sier at kontrasten er stor til vindkraftplanene i Aremark.

– I Vestfjella har man altså klart å plassere vindmøller kloss opptil Vestfjella naturreservat. Den nærmeste vindmølla ligger 220 meter fra reservatet, og det er 14 vindmøller innenfor én kilometer fra reservatet, sier han.

– Kan bli ødelagt

Andersen mener at dette vil ødelegge opplevelsesverdiene i naturreservatet.

– Og dette naturreservatet er altså sikret med statlige midler den gangen det ble opprettet i 1985 og kan nå altså bli ødelagt med et pennestrøk fra NVE dersom det blir gitt konsesjon til det planlagte vindkraftanlegget i Vestfjella, sier han.