Strengere radon-regler skal gi færre lungekrefttilfeller

Strengere regelverk for radonmåling i utleieleiligheter skal få ned antall lungekrefttilfeller.

Radonmåler

Radondosimetre brukes for å måle radonnivået og kan bestilles fra kommunene.

Foto: Fredrikstad kommune

Hvert år får 1800 personer lungekreft her i landet, 250 av dem kan skyldes for høye radonnivåer. Statens strålevern har allerede innført et strengere regelverk

Innen 1. januar 2014 må alle tilfeller av radon være utbedret i utleieleiligheter over hele landet.

Det betyr at alle som leier ut bolig har du en plikt til å måle, eventuelt gjøre tiltak og dokumentere at radonnivået er tilfredsstillende innen fristen.

LES OGSÅ:

– Må måles

– Radonnivået i hvert enkelt hus er avhengig av lokale forhold, sprekker i fjell og ventilasjon. Det kan i praksis bety at to nabohus har stor forskjell på radonnivået. Eneste sikre måte å få kunnskap om radonnivået i huset er derfor å måle, sier Kristin Kaasa, overingeniør i Fredrikstad kommune.

Radonnivået skal være så lavt som det er praktisk mulig å få til, og aldri over 200 Bq/m³. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m³.

Måleinstrument kan bestilles av kommunene, opplyser Kaasa.

– Det anbefales at radonmålinger gjøres når inneluften i boligen er mest mulig stabil, altså når vinduer og dører er mest mulig lukket. Anbefalt måleperiode er derfor 1. oktober – 1. april, forteller hun.

LES: Svært mye radon i elevboliger