Strengere opplæringskrav for vektere

Fra nyttår blir det strengere krav for opplæring av vektere. – Folk vil føle seg tryggere på jobben de gjør, sier vekter Espen Thorset i Securitas.

Espen Thorset

På videokameraet oppdager Espen Thorset en mulig butikktyv. Bedre opplæring gjør at sikkerheten for dem som utøver jobben også blir bedre, sier han.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Etter dagens rutiner må de som skal jobbe som vektere, både på heltid og deltid, på et vekterkurs delt i tre:

  • Et 15 timers introkurs
  • En praksisperiode tilsvarende et halvt årsverk, eller 850 timer.
  • Et sluttkurs med 80 timers undervisning, inkludert eksamen. Dette må gjøres innen de 850 timene er omme.

Denne opplæringen skjerpes fra nyttår. Introkurset blir utvidet til 45 timer og praksisperioden får en sluttdel på 112 timer i tillegg, skriver Frifagbevegelse.no.

– Folk vil senke skuldrene

Espen Thorset

Espen Thorset har 15 år med erfaring fra vekterbransjen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Espen Thorset er på jobb som vekter for Securitas på Buskerud kjøpesenter. Det er en av handelsstandens travleste dager, og kjøpesenteret er fylt til randen med folk.

I 15 år har han vært vekter og er glad for at yrkesgruppen profesjonaliseres, og pålegges enda strengere utdannings- og kompetansekrav.

– Folk vil senke skuldrene litt mer, og gjøre en enda bedre jobb, fordi de føler seg tryggere på det de driver med. Det kan bli i det korteste laget å bare ha tre dagers teori før opplæring der du skal jobbe, sier han.

Etterlengtet skjerping av reglene

Introkurset på 15 timer er alt man per dags dato trenger. Lov om vaktvirksomhet krever at personer som utfører vakttjenester også skal ha 850 timer praksis og 80 timer undervisning. Men fordi mange i dag kombinerer en vekterjobb med for eksempel annen utdanning, bruker mange lang tid på studiet, og utfører jobben uten den lovpålagte utdanningen. Ifølge magasinet har opplæringskravet for blant annet dør- og ordensvakter vært en verkebyll for sikkerhetsbransjen i mange år.

Lovendringen endrer også på reglene for deltidsjobbing. I tillegg må vektergodkjennelsen fornyes hvert fjerde år.

– Dette syns jeg er veldig positivt for begge sider. Dette er noe både arbeidsgivere og arbeidstakerne selv også har ønsket, sier Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund om de nye utdanningskravene.

– Det vil også bety høyere kompetanse for vekterne. Så kan de utføre jobben tryggere og gjøre den bedre.

Bedrer vekternes egen sikkerhet

På overvåkningskameraet til apoteket har Thorset observert en butikktyv.

– Det er en eldre dame.

– Hva med egen sikkerhet, har det noe å si om man er mer skolert?

–Selvfølgelig. Man klarer å gjøre flere risikoanalyser enn om man ikke hadde gått gjennom all treningen. Man skal ha litt erfaring før man begir seg utpå. Selv om man kan stoppe en butikktyv, vet du aldri hvordan de vil reagere og hvordan det kan gå utover deg, selv om du møter på en eldre dame. Hun kan bli sinna hun også.

Espen Thorset

– En ting er å lete etter den personen, men noe annet å vite hva man skal gjøre etter at vedkommende er tatt. Man kan fort gjøre feil som kan føre til at en sak blir henlagt om man ikke går frem på riktig måte, sier Espen Thorset.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK