Hopp til innhold

Strengere i strandsonen

Fra i dag blir det langt vanskeligere å få bygge hytter mindre enn 100 meter fra sjøen.

Skjærgård

(Arkivfoto: Albystranda)

Foto: Espen Torgersen / NRK

Nye hytter dukker stadig opp på strender og svaberg i Oslofjorden - selv om det er forbudt å bygge i hundremetersbeltet.

Nå blir det lettere å sette foten ned for kommunene, og kommuner som gir for mange dispensasjoner, kan bli fratatt denne retten.

Og om hytteeiere ønsker å gjøre endringer på hytta si, må saken uansett til behandling hos Fylkesmannen dersom hytta ligger i strandsonen.

Les også: Klart for unik nasjonalpark

– Viktig å ikke la det utvikle seg

Den nye plan- og bygningsloven bli tatt i bruk fra 1.juli.

Også for eksisterende hytter er lovverket strammet inn.

I hytteparadiset Hvaler ønskes den strengere praksisen velkommen.

– Med et sånt pressområde som dette, kan vi ikke tillate at det utvikler seg for fort. Hadde vi latt noen fått lov,og lempet forsiktig på kravene, så hadde det fort gått over styr.

– Vi må være restriktive, og sørge for tilgjengeligheten for allmenheten i de områdene der det ikke er hytter i dag.

Det sier Hvaler-ordførere Eivind Norman Borge.

Færre steder, men flere hytter

Men selv om Hvaler-politikerne ønsker beskyttelse av strandsonen, ønsker de også å åpne for mer hyttebygging i kommunen.

Det skal skje i de eksisterende hyttegrendene, sier Norman Borge.

– Det er bedre å øke maksarealet på de hytteområdene som eksisterer. Da kan nye folk få gleden av sommerliv på hytta, uten at vi gjør inngrep i ubebygde områder.

Politikerne ønsker å tillate bygging av nye hytter på et par hundre tomter.

I tillegg ønsker Frp å tillate at eierne av de eksisterende hyttegrendene utvider hyttene sine.

– Det er tett nok mellom hyttene fra før

Å la uberørte områder være i fred er det bred politisk enighet om.

Men forslaget om å fortette hytteområdene møter motstand.

– Der hvor det er bygget endel fra før, er det gjerne friarealer mellom hyttene. Der kan man få problemer med å bygge tetttere enn det allerede er gjort, det sier Senterparti-politiker Hans Herman Utgård.