Alkoholloven skjerpes inn fra nyttår

Fra nyttår blir det strengere å selge og skjenke alkohol. Målet er at alkoholloven blir tolket mer likt i alle landets kommuner.

Ølglass

Helsedirektoratet håper den nye alkoholloven vil gi mer ansvarlig salg og skjenking av alkohol.

Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters Creative

Det vil bli stilt strengere krav til kommunenes reaksjon når noen bryter alkoholloven. Kommunene skal også bli bedre på å kontrollere de som får bevilling. Det er de to hovedpunktene i den nye alkoholloven som trer i kraft fra 1. januar 2016.

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at økt forbruk av alkohol har ført til mer alkoholskader og andre problemer. De mener bevillingsordningene bidrar til redusert forbruk, men de hevder det er store utfordringer knyttet til overskjenking, og salg og skjenking av mindreårige.

Les også:

Prikksystem

Fra nyttår vil salgs- og skjenkesteder som bryter loven bli tildelt prikker. Antall prikker vil variere ut fra hvor alvorlig lovbruddet er, men hvis salgs- eller skjenkestedet får tolv prikker i løpet av to år, kan det miste bevillingen i en uke.

Ordningen skal gjøre det lettere for kommunene å etterleve regelverket, og målet er at loven skal tolkes mer likt over hele landet.

Helsedirektoratet har utviklet egne verktøy som skal hjelpe bransjen, blant annet et kurs for bedriftenes ansatte og en internkontrollguide.

– Det er ikke et mål for oss at flest mulig steder skal få flest mulig prikker når den nye ordningen trer i kraft. Vi ønsker å bidra til at bransjen lykkes i sitt arbeid med ansvarlig salg og skjenking og dermed unngår å få prikker, sier Hilde Skyvulstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Les også:

Kunnskapskrav

Fra nyttår stilles det også strengere krav til at kontrollører har nødvendig kunnskap om alkoholloven. I løpet av det første halvåret av 2016 må alle kontrollører ha bestått en prøve.

Samtidig skal alle kontroller av skjenkesteder gjennomføres med minst to kontrollører.

– For at bransjen skal være trygg på at kontrollen utføres på riktig måte, er det også viktig at kontrollørene har tilstrekkelig kompetanse og at det er god kvalitet på kontrollene, sier Skyvulstad.