Strenge krav til ny rådmann

Halden kommune stiller strengere krav til skikkelighet og ryddighet, enn til tidligere rådmenn, når Gudrun Haabeth Grindaker tiltrer.

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

MÅ LEVERE. I avtalen Gudrun Haabeth Grindaker har med Halden kommune heter det blant annet, at hvis hun sier opp selv, har hun tre måneders oppsigelse. Hvis hun går over i annen stilling i kommunen, går hun over på lavere lønn.

Foto: Privat

Avtalen med Gudrun Haabeth Grindaker er mye mer detaljert og stiller helt andre krav, enn avtalen med tidligere rådmann Per Egil Pedersen, skriver Halden Arbeiderblad.

I følge avisen må hun gå fra jobben, dersom hun ikke klarer å levere gode nok resultater.

Les også:

Thor Edquist (H)

VIL HA RYDDIGHET BEGGE VEIER. - Hvis den nye rådmannen blir dårlig behandlet av kommunen som arbeidsgiver, og Halden kommune ikke oppfyller sitt arbeidsgiveransvar, kan hun si opp selv med en lengre oppsigelsestid enn tre måneder. Det betyr at hun får lenger etterbetalt enn tre måneder, sier Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Mye lik avtale

Gudrun Haabeth Grindaker ble i kommunestyremøtet den 18. oktober i år enstemmig ansatt, og hun tiltrer 1. februar med en prøvetid på seks måneder.

Halden-ordfører Thor Edquist (H) sier til NRK at han ikke oppfatter avtalen med Gudrun Haabeth Grindaker, som veldig mye anneredes enn den hennes forgjenger Per Egil Pedersen hadde.

- Avtalen er egentlig mye lik den forrige, hvor man fraskriver seg Arbeidsmilølovens bestemmelser og kan sparkes hvis ikke mål oppnås, med ett-års lønn, slik forgjengeren også hadde, sier Thor Edquist.

Per Egil Pedersen ble av et enstemmig kommunestyre sagt opp fra sin stilling som rådmann i mars i år, og han fikk i ettertid jobb som leder av det kommunalt eide selskapet Halden Byutvikling AS.

Ordfører Edquist sier avtalen, som er fremforhandlet med Haabeth Grindaker, stiller større krav både til kommunen som arbeidsgiver og den nye rådmannen enn ved tidligere avtaler.

- Den setter litt mer krav til skikkelighet og ryddighet fra begge sider, sier han.

Halden-ordføreren har vært med å fremholde avtalen med Haabeth Grindaker sammen med leder i ansettelsesutvalget i Halden kommune, Morten Christoffersen (Krf).

Les også:

Kan få retrettstilling

Det er rettet kritikk mot Halden kommune gjennom lokalpressen de siste månedene, etter at to kommunalsjefer har trukket seg - og at de senere har fått anledning til å gå inn i andre stillinger i kommunen.

Tidligere kommunalsjef for Teknisk og kultur, Åsmund Bråtekas, trakk seg og er i arbeid i stilling som spesialrådgiver i rådmannsstaben.

Ikke mange ukene etter valgte også kommunalsjef for Helse og omsorg, Gunn Kleve, å trekke seg.

Kleve har fått annen stilling i Halden kommune.

Hvis den nye rådmannen skulle mislykkes med å gjennomføre det politikerne vedtar, skal hun ifølge Halden Arbeiderblad, ha mulighet for en retrettstilling, si opp jobben eller eventuelt gå over til pensjon.

Det betyr imidlertid ikke, at Haabeth Grindaker - som i dag er 56 år gammel, kan gå over i pensjonistenes rekker i 2014, dersom hun mislykkes med jobben sin i 2013, sier Thor Edquist.

- For å gå over i pensjon må hun selvfølgelig oppfylle kriteriene for det, for eksempel via AFP og fylte 62 år.

Hvis hun sier opp selv, har hun tre måneders oppsigelse. Hvis hun går over i annen stilling i kommunen, går hun over på lavere lønn, sier han.