Totalt streikeoversikt for Oslo

Slik rammer streiken Oslo etter varsel om fjerde opptrapping.

  • 1. uttak: 515 Unio-medlemmer
  • 2. uttak: 244 Unio-medlemmer
  • 3. uttak: 284 Unio-medlemmer
  • 4. uttak: 427 Unio-medlemmer

I tillegg kommer mindre antall streikende i Skolenes Landsforbund (LO).

Barnehager rammet av streik fra 5. juni

Barnehager rammet av streik fra 5. juni

Badebakken barnehage

Bydel Nordre Aker

Bråtenalleen barnehage

Sanatoriet barnehage

Berglåven barnehage

Langmyrgrenda barnehage

Sognsveien barnehage

Korsvolltoppen barnehage

Engebråten barnehage

Haugensjorde barnehage

Gulldalen barnehage

Tåsen barnehage

Nordberg barnehage

Disengrenda barnehage

Sanatoriet barnehage

Hallènparken barnehage

Bydel Grünerløkka

Lille Tøyen barnehage

Sinsen barnehage

Sofienbergparken barnehage

Blokkajorde barnehage

Bydel Ullern

Casinetto barnehage

Nordjorde barnehage

Thaulow barnehage

Lærdalsåsen Barnehage

Bydel Søndre Nordstrand

Hallagerbakken barnehage

Helsestasjoner som rammes av streik fra 5. juni

Helsestasjoner rammet av streik fra 5. juni

Tverrfaglig ressursteam

Bydel Nordre Aker

Nydalen helsestasjon

Grünerløkka helsestasjon

Bydel Grunerløkka

Sinsen helsestasjon

Sagene helsestasjon

Bydel Sagene

Grorud Helsestasjon

Bydel Grorud

Romsås helsestasjon

Prinsdal helsestasjon

Bydel Søndre Nordstrand

Klemtesrud helsestasjon

Bjørndal helsestasjon

Skoler rammet av streik fra 5. juni

Skoler rammet av streik fra 5. juni

Bolteløkka

Lambertseter

Nedre Bekkelaget

Voksen

Marienlyst

Foss vgs

Skoler i Oslo i streik fra mandag 25. mai.

Skoler rammet av streik fra 25.mai

Svendstuen

Manglerud

Skøyenåsen skole(utvides 03.06)

Bogstad

Høyenhall

Grindbakken

Midtstuen

Godlia

Lambertseter videregående skole

Skoler i streik i Oslo fra fredag 30. mai.

Skoler rammet av streik fra 30. mai

Østensjø barneskole

Sandaker videregående skole

Oslo katedralskole

Skoler i Oslo i streik fra tirsdag 3. juni

Skoler rammet av streik fra 3. juni

Sagene skole

Ekeberg skole

Nordseter skole

Brannfjell skole

Lilleborg skole

Bekkelaget skole

Sandaker videregående skole

Barnehager i streik fra 25. mai

Barnehager i streik fra 25. mai

Nyjordet barnehage

Åsland barnehage

Nordskrenten barnehage

Steinbråten barnehage

Jettegryta barnehage

Streik i barnehager i Oslo fra fredag 30. mai

Barnehager rammet av streik fra 30.mai

Asperud barnehage

Bertram barnehage

Bjørnåsen barnehage

Elverhøy barnehage

Fjellund barnehage

Hauketo barnehage

Kantarellen barnehage

Lerdal barnehage

Lia barnehage (Utvides 03.06)

Loftsrud barnehage

Nordre Ås barnehage

Prindsdalsbråten barnehage

Slime Gård barnehage

Sloreåsen barnehage

Åsbråten barnehage

Åstun barnehage

Streik i helse- og omsorgstjenester fra fredag 30. mai

Helse- og omsorgstjenester rammet av streik fra 30.mai

Abilsø bo- og rehabiliteringssenter

Lindeberg omsorgssenter

Smestadhjemmet

Karlsrud helsestasjon

Lambertseter helsestasjon

St.hanshaugen helsestasjon

Helsetjenester som rammes i Oslo av utvidelse av streik fra tirsdag 3. juni

Helsetjenester som rammes av streik fra 3.juni

Skolehelsetjenesten Bydel Gamle Oslo

Skolehelsetjenesten videregående skole

Grønland helsestasjon

Fyrstikktorget helsetasjon

Lambertseter helsestasjon

Oppsal helsestasjon

Bogerud helsestasjon

Manglerud helsetasjon

Karlsrud helsetasjon

Leder helsestasjon Bydel Østensjø

Bestillerkontor Bydel Gamle Oslo, Bydel Grünerløkka, Bydel Stovner

Silurveien sykehjem

Ergo- og fysiotjenesten Bydel Alna

Smitteverntjenesten

Rehabiliteringstjenesten, Bydel Sagene

Streik i bydelsadministrasjonene fra fredag 30.mai

Streik i bydelene fra 30.mai

Bydel Alna

Bydel Bjerke

Bydel Gamle Oslo

Bydel Nordre Aker

Bydel Sagene

Bydel St.hanshaugen

Bydel Søndre Nordstrand

Streik i bydelene fra tirsdag 03.06

Streik i bydelende fra 03.06

Bydel Gamle Oslo

Bydel Østensjø

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Sagene

Bydel Nordstrand

Bydel Bjerke

Bydel Alna

Bydel Grünerløkka

Bydel Stovner

Streik
Foto: Grete Kielland Jenssen / NRK