Streikende krever svar fra sykehusdirektørene

Sykehusstreiken fortsetter etter at partene ikke kom til enighet hos Riksmekleren. Onsdag demonstrerte de streikende utenfor sykehusene.

Streikende demonstrerer utenfor Sykehuset Østfold

DEMONSTRASJON: Streikeviljen hos de streikende ved Sykehuset Østfold er stor. Onsdag demonstrerte de mot sin egen administrerende direktør.

Foto: Petter Larsson/NRK

– Sykehusdirektørene må gå til Spekter og si at kravet skal innfris. De har en makt og påvirkningskraft som vi ber dem om å bruke nå, sier streikeleder Marius Bjørndalen i Fagforbundet.

Fortsatt er 650 sykehusansatte tatt ut i streik, etter at forsøkene på å komme til en løsning ble avbrutt i 23-tiden tirsdag kveld.

– Streiken fortsetter. Spekter vet godt hva som skal til for å få en avslutning på streiken. Vi vurderer fortløpende om vi skal ta ut flere i streik, sier Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet til NTB.

Han sier streikeviljen fortsatt er stor fordi de har et krav som oppfattes som rettferdig både blant medlemmer og folk flest.

Demonstrerte mot direktørene

Bakgrunnen for streiken er at de ansatte ønsker at også de i mindre deltidsstillinger skal få pensjon.

Streiken omfatter Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ved flere av sykehusene hadde de streikende onsdag en demonstrasjon hvor de krevde svar fra sine respektive direktører:

«Hvordan kan du som øverste arbeidsgiver på sykehuset forsvare en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk, hvor de som jobber under 20 prosent, ikke får alderspensjon, uførepensjon eller etterlattdekning?», heter det fra Fagforbundet.

– Nå kom de ingen vei hos Riksmekleren i går, men vi står fremdeles på kravet om pensjon fra første krone. Vi har ikke tenkt til å gi oss på det. Så i dag har vi en markering mot sykehusdirektørene som unner seg selv feite pensjoner, sier Marius Bjørndalen som demonstrerte utenfor Sykehuset Østfold.

Sykehusets administrerende direktør Hege Gjessing ønsket ikke å snakke med verken de streikende eller NRK onsdag morgen.

Streikende demonstrerer utenfor Sykehuset Østfold

De streikende ved Sykehuset Østfold var onsdag morgen samlet utenfor inngangen til sykehuset for å demonstrere mot sin egen direktør.

Foto: Petter Larsson/NRK

– En alvorlig konflikt

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til NRK at det er vanskelige prinsipielle krav som gjør det vanskelig å finne gode mellomløsninger.

Det var han som oppfordret partene til å møtes til frivillig mekling tirsdag.

 Riksmekler Mats Wilhelm Ruland

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland tok initiativ til at partene skulle møtes til frivillig mekling tirsdag.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Initiativet har kommet fra Riksmekleren fordi vi mener det er en alvorlig konflikt som berører svake tredjeparter, og da er det viktig å forsøke å finne en løsning, sa han i forkant av møtet.

Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, sier i en pressemelding at hun setter pris på Riksmeklerens initiativ, men at meklingen dessverre ikke førte fram.

– Vil ikke forskjellsbehandle

Spekter sier at problemet kan løses ved at ingen stillinger som utlyses, skal være mindre enn 20 prosent.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai.

Sykehusstreiken gjelder LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat.