Hopp til innhold

– Kunne blitt drept i hjemlandet

Flerkulturelle bussjåfører streiker for første gang i Norge. Å streike i hjemlandet kunne fått alvorlige konsekvenser for dem.

Bussjåfører fra mange land

Ved VY i Drammen er det ansatte fra over 40 forskjellige land. Mange av dem streiker for aller første gang. Disse fire er fra venstre Sukhwinder Singh (India), Harbinder Singh (India), Roba Kamise Egge (Etiopia) og Ali Ibrahim Abdullah (Etiopia).

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Hver eneste dag kunne opp mot hundre personer bli drept på grunn av streik, sier Roba Kamise Egge.

Roba Kamise Egge

Roba Kamise Egge fra Etiopia streiker for aller første gang i livet.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Han kommer fra Etiopia og har jobbet som bussjåfør i Norge i to år. Han er en av de 3800 bussjåførene som ble tatt ut i streik på søndag.

For første gang skal han kjempe for rettigheter han mener han har krav på. Uten at han trenger å frykte for sitt eget liv.

Ikke kjent med streikeformen

Egge er en av 300 sjåfører ved VY som er stasjonert i Drammen. 65 prosent av arbeidsstokken er ikke etnisk norske. Sjåførene kommer fra Midtøsten, Afrika, Afghanistan og Øst-Europa. Over 40 forskjellige land er representert.

Mange av dem er helt ukjente med den norske streikeformen, og de var redd for konsekvensene da streiken var et faktum.

Kenneth Bekkenes

Streikeleder for Fagforbundet i Drammen, Kenneth Bekkenes, står vakt ved et telt de har satt opp utenfor arbeidsplassen.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– De har sagt at hvis de streiket i hjemlandet, hadde de blitt henrettet. Jeg svarte at det skal de ikke bli i dag, sier Kenneth Bekkenes, streikeleder for Fagforbundet i Drammen.

Han har fått mange telefoner fra bekymrede sjåfører.

– Jeg må si til de at de får lov til å være organisert her. De får lov til å være med på en streik uten at det får noen konsekvenser. Så det er en tankevekker, sier Bekkenes.

– Dessverre har de rett

Leder for LOs internasjonale avdeling, Trine Lise Sundnes, bekrefter at arbeidstakere i en del land kan risikere livet ved å streike.

– Det finnes dessverre utallige historier om fagforeningsaktivister som har blitt drept på bakgrunn av streik og demonstrasjoner, sier Sundnes.

Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor

Leder for LOs internasjonale avdeling, Trine Lise Sundnes, forteller om at arbeidstakere i andre land risikerer livet hvis de streiker.

Foto: HK

Hun forteller at mange utenlandske arbeidstakere innenfor samferdsel har forbud mot å streike. Årsaken er at de ofte er offentlig ansatt.

– Fagbevegelsen er en demokratibevegelse. Den fungerer som et korrektiv overfor myndighetene, og i en del land oppfattes fagbevegelsen som en trussel. Der går de til ekstreme lengder for å holde den nede.

Sundnes trekker frem Midtøsten og Afrika som eksempler på steder hvor dette forekommer.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre er å spre kunnskap om at dette skjer, sier Sundnes.

Føler seg trygg

Roba Kamise Egge, sjåføren fra Etiopia, er utenfor VYs lokaler i Drammen. Hele bussparken står i ro.

Roba gjør seg klar til å stå streikevakt i sitt nye hjemland. Han er innstilt på å fortsette streiken til kravene er innfridd. Det viktigste er at han føler seg trygg, og at han ikke gjør noe galt.

– Streiken her er annerledes og fantastisk, sier Egge.