Det blir streik i Oslo kommune

Over 600 Unio-medlemmer i Oslo går ut i streik.

Oslo Rådhus

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune gjelder mer enn 50.000 ansatte.

Foto: Anders Fehn / NRK

Under meklingen som har foregått i dag, kom ikke Unio og Oslo kommune til enighet. Dermed tas over 600 medlemmer ut i streik.

Blant disse er barnehageansatte, lærere og helsearbeidere.

Bydel Vestre Aker rammes hardt

Ni av elleve barnehager i Vestre Aker er stengt på grunn av streiken i Oslo kommune.

Også 14 skoler i bydelene Vestre Aker og Nordre Aker er rammet.

På de fleste av dem vil det bli minimalt med undervisning, ifølge Unio.

Se hele streikeuttaket her.

Konsekvenser på sykehjem

59 ansatte i sykehjemsetaten i Oslo er tatt ut i streik.

Disse jobber på sykehjem og helsehus i hovedstaden.

Ved Langerudhjemmet streiker over 40 prosent av sykepleierne.

– Det påvirker oss ved at den sykepleierfaglige oppfølgingen av våre 161 beboere, som har opptil fem-seks diagnoser hver seg, ikke vil få den oppfølgingen de har behov for, sier institusjonssjef Bente Sæve ved Langerudhjemmet.

Sykehjemmet må nedprioritere noen oppgaver for å sikre at de ivaretar liv og helse.

Trivselstiltak, som å komme ut i det fine være i helgen, må priorites ned. Trening vil også bli satt på vent og av hygienetiltak vil de bare kunne utføre helt nødvendig intimhygiene, opplyser institusjonssjefen.

Sæve innrømmer at de går en krevende helg i møte.

– Vi vil ha utfordringer med medisinutdeling, avanserte sårstell, smertepumper.

Sykehjemmet vil derfor søke dispensasjon fra streiken for flere av pleierne for å sikre nødvendig hjelp til beboerne.

Fikk tilbud om 2,8 prosent

– For Unio har det vært svært viktig at dette oppgjøret skulle være starten på et lønnsløft. Oslo kommune er helt avhengige av å rekruttere og beholde personale. Unio representerer veldig mange av de viktigste gruppene for de tjenestene som Oslo skal levere, og det møtte ikke kommunen oss på, sier Aina Skjefstad Andersen, leder for Unio i Oslo.

Oslo kommune var villige til å gi en lønnsøkningen på 2,8 prosent. Unio mente at dette ikke var godt nok.

– Det er selvfølgelig leit at vi ikke klarte å komme i havn. Vi beklager selvfølgelig de konsekvensene en streik måtte medføre, sier forhandlingssjef Per Steinar Aasebø i Oslo kommune.

Oslo kommune mener at det ikke er økonomisk forsvarlig å strekke seg lenger enn 2,8 prosent.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandler partene kun om lønn.

NRK forklarer

Lønnsoppgjør på 1, 2, 3

Først og fremst - hvorfor skal jeg bry meg?

Hvis du er en arbeidstaker som får lønn, bestemmes hvor mye du skal tjene i lønnsoppgjøret. Hvis du er en arbeidsgiver som betaler lønn til ansatte, så bestemmes deler av utgiftene dine i året som kommer, i lønnsoppgjøret. Derfor er lønnsoppgjøret viktig for de aller fleste nordmenn. 

Hva er et mellomoppgjør, og hvorfor er det annerledes enn hovedoppgjøret?

I partallsårene er det hovedoppgjør. Da forhandler partene om tariffavtalen, og andre bestemmelser, som arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til. En tariffavtale varer i to år.

 

I oddetallsårene har organisasjonene derfor mellomoppgjør - og forhandler bare om lønnen det året. I begge lønnsoppgjørene er det lov å bruke streik og lockout som virkemidler i forhandlingene. 

Hva skjer i lønnsoppgjøret?

I et lønnsoppgjør forhandler partene som representerer arbeidsgiverne, og partene som representerer arbeidstakerne, om hvilken lønn arbeidstakerne skal få det året. De to største organisasjonene som forhandler, er arbeidstakernes organisasjon LO, og arbeidsgivernes organisasjon NHO.

 

Hvis ikke partene klarer å bli enige, må de gå i mekling hos Riksmekleren. Her får de en frist til å finne en løsning på forhandlingene. Men de kan forhandle på overtid, hvis de trenger det. 

Hva er et nulloppgjør?

I et nulloppgjør stiger lønnen like mye som prisene. Da får man verken mer eller mindre penger å rutte med i året som kommer. Hvis lønnsveksten er høyere enn prisveksten, blir varer og tjenester billigere i forhold til lønnen. Da øker kjøpekraften din. Hvis lønnsveksten blir lavere enn prisveksten, blir varer og tjenester dyrere i forhold til lønnen. Da blir kjøpekraften din svakere.

Hva er frontfagmodellen?

I 1966 ble det bestemt at lønnsveksten ikke kan være større enn det norske bedrifter som er utsatt for konkurranse fra utlandet tåler. Derfor mener man at disse næringene bør forhandle om lønn først, og legge rammene for lønnsveksten i andre næringer.

 

Tanken er at dersom andre næringer forhandler om lønn først, og lønnen øker mer enn de konkurranseutsatte næringene tåler, legger det press på forhandlingene i de såkalte frontfagene. Frontfaget har tradisjonelt bestått av industribedrifter som handler med utlandet.

 

I årets lønnsoppgjør var organisasjonene LO, YS og NHO først ut. Partene ble enige etter mekling på overtid. 

Hva er den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret?

Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret regner ut de totale kostnadene for den nye tariffavtalen som har blitt fremforhandlet. I tillegg til lønnstillegg, kan det innebære kostnaden av ekstra feriedager, og annet som innebærer en kostnad for arbeidsgiver. 

Hva er lønnsoverheng?

Lønnsoverhenget er en beregning som beskriver hvor mye høyere lønnen din mot slutten av året er enn hva lønnen din var i gjennomsnitt hele året. Hvis du for eksempel tjente 111 kroner i timen gjennomsnitt i 2020, men 115 kroner i timen i desember, får du et lønnsoverheng på 3,6 prosent.

 

Grunnen til at man regner ut dette, er for å finne ut av hva lønnsveksten vil bli fra et år til det neste. Lønnsoverhenget brukes når man skal bestemme den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. 

Delvis løsning i Kommune-Norge

Onsdag startet meklingen i lønnsoppgjøret for staten, kommunene og Oslo kommune, som er tre ulike tariffområdet.

Partene i kommunesektoren med unntak av Oslo kommune ble i natt enige om en løsning.

LO kommune, YS kommune og Akademikerne ble enige om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

Men Unio sa nei til meklingsresultatet. Derfor blir det streik i flere kommuner.

Rundt 7.390 Unio-organiserte lærere og helsearbeidere over hele landet er ute i streik.

I Trondheim er over 1.000 medlemmer i Unio tatt ut i streik. 18 skoler og 19 barnehager er berørt.

Rundt 180 skoler rammes av Unio-streiken. Ifølge forbundslederen er streikeviljen større enn på mange år.

Streiken rammer ikke koronahåndteringen, ifølge Unio.