Hopp til innhold

- Kunne ikke fortsette uten kontrollsystem

Nytt kontrollsystem hjelper Halden kommune til å få et strammere grep om vedtak og pengebruk.

Thor Edquist

KUNNE IKKE FORTSETTE UTEN KONTROLL. Haldens ordfører Thor Edquist (H) har tro på at nytt kontrollsystem bidrar til å gi politikerne oversikt underveis i prosessene.

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Halden kommune sliter i tung motbakke og var ved årsskiftet den kommunen i Norge med størst oppsamlet underskudd på hele 285 millioner kroner.

Kommunen må utvide kassekreditten for å kunne betale regninger og er delvis underlagt statlig administrasjon som Robek-kommune.

Det varsles kutt i tjenester og økte gebyrer overfor innbyggerne.

Ordfører Thor Edquist (H) sa før han ble valgt til ordfører i 2011 at kommunen er kjørt i grøfta på grunn av manglende styring.

Med et nytt kontrollsystem mener han nå at Halden kommune står bedre rustet.

Les også:

Halden kommune

INNFØRT 2013. XI-systemet skal både bidra til at politikere og ansatte til enhver tid kan følge vedtakene og effekten av disse.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Helt nødvendig oppfølging

XI-systemet Halden kommune innførte i 2013 er et system for oppfølging av politisk fattede vedtak og er et ledd i kommunens rutiner i forhold til fullført saksbehandling.

Kommunen bruker XI-modulen i sitt eget sak- og arkivsystem (ePhorte).

– Det er betryggende å få utarbeidet et skikkelig vedtaksoppfølgingssystem, slik at vi politikere enkelt kan se status på alle vedtak som fattes. Er de påbegynt? Hvor langt har de kommet? Er de avsluttet slik at de kan fjernes fra listen?, ramser Edquist opp.

I og med at mange vedtak tar lang tid å gjennomføre er et slikt program nødvendig for å ha kontroll, mener han.

I januar i år var Edquist utplassert hos ordførerkollega Sindre Martinsen-Evje (Ap) i Sarpsborg, og Halden-ordføreren mener arbeidsuka i nabokommunen tydeliggjorde hvor viktig grundig oppfølging av vedtak og saker er.

– På min arbeidsuke i Sarpsborg lærte jeg at der jobbet de med et toårshjul i økonomiske saker, for eksempel kutt i bemanning. Dette fordi det er både ansatte og brukere involvert. Toårshjul betyr to år fra vedtak til full effekt. Da sier det seg selv at uten et slikt program er det vanskelig å følge utviklingen i slike saker, sier han.

Les også:

Kommunestyre Halden

HARDT UTE OG KJØRE. Underskudd, kassakredittbruk og kutt i tjenester er hva Halden kommunes politikere møter av realiteter.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

- Shit in - shit out

Før valget i 2011 var Thor Edquist sterkt kritisk til hvordan det daværende politiske flertallet (Ap, SV og Krf) styrte Halden, og han er i den sammenhengen beskyldt av Halden Ap for å ha manglende regneferdigheter.

Edquist har blant annet stilt spørsmål ved hvordan infrastruktur var bygget opp med millioner av kroner uten at det forelå konkrete byggeplaner, og han har også vært skeptisk til at kommunen benyttet momsrefusjon fra staten til driftsutgifter.

Kritikken mot det tidligere politiske flertallets håndtering og styring har han gjentatt etter at han selv ble ordfører.

Halden-ordføreren mener politikerne må ha et reelt ønske om at det ligger etablerte kontrollrutiner inne og at disse brukes i praksis for at kommunen skal kunne få oversikt.

– Tidligere har jeg sagt at situasjonen Halden har havnet i til stor del skyldes mangel på orden og kontroll. Det betyr at hvis systemet fører til mer kontroll og bedre oppfølging kunne det nok ha bidratt til at situasjonen ikke ble så ekstrem.

Men systemet hindrer ikke politikere i å fatte feil vedtak eller i å bruke for mye penger. Det gir kun kontroll hvis man vil ha kontroll. Shit in/shit out, sier Edquist.

Les også:

- Kunne ikke hindret Stegard-saken

XI-systemet sørger for at hver gang et politisk møte protokolleres sendes vedtak i sakene til ansvarlig saksbehandler, hvor saksbehandler kommenterer status på iverksettingen av vedtaket.

Dette skjer i form av forhåndsdefinerte statuser som blant annet «Iverksatt», «Under behandling» og «Avventer videre politisk behandling».

En av sakene som er mye omtalt i media de senere årene, som en sak blottet for nødvendige formelle vedtak, styring og kontroll, er den såkalte "Stegard-saken".

Kommuneadvokat Morten Stegard, som fikk sparken i 2006 og senere ble tilkjent erstatning for usaklig oppsigelse, fikk aldri jobben tilbake, og han hevdet enkeltpersoner innen administrasjonen og politikken hadde sørget for å få ham fjernet.

I 2011 gikk daværende rådmann Per Egil Pedersen, daværende gruppeleder i Ap Svein Olaussen og daværende ordfører Per Kristian Dahl (Ap), samt en ekstern advokat, til sak mot Stegard i Halden tingrett for å få slått fast i retten at han ikke kunne forfølge dem.

Ifølge nåværende rådmann Gudbrun Haabeth Grindaker finnes det ikke vedtak og avtaler som involverer Halden kommune knyttet til advokathonorarer brukt mot Stegard i 2011. Av fakturaene viste det seg at rundt en million kroner ble brukt til rettssaken i Halden tingrett.

Men Edquist tror ikke XI-systemet i seg selv ville ha kunnet avverget bruken av millionen til rettsaken mot Stegard.

– Den ville allikevel ha kunnet oppstå, fordi det i den saken ikke er fattet noe vedtak, sier han.