Straffes fordi de varslet

Fikk ikke si ifra om kritikkverdige forhold i barnevernet.

Tjenestepåtale
Foto: Kristin Mehlum / NRK

17. mars 2017: NRK har av redaksjonelle årsaker besluttet å anonymisere en kilde.

De fire ansatte i Barne- og familieetaten som varslet om kritikkverdige forhold i barnevernet, har fått tjenestepåtale. Dessuten trues de med sparken hvis de gjør det samme igjen.

Meldte fra

Det var i fjor sommer at fire tillitsvalgte i barnevernet sendte et brev til bystyrets Helse- og sosialkomité der de beskrev hvordan de mente vanskeligstilt ungdom ble feilplassert og stuet sammen på overfylte institusjoner.

Ungdommene ble kun beskrevet med alder og kjønn, og bystyrets sekretariat anså anonymiseringen som så god at brevet like godt ble lagt ut på Oslo kommunes nettsider.

Men arbeidsgiver Barne- og familieetaten er av en annen oppfatning. Etaten mener at de ansatte med dette brevet brøt taushetsplikten de er underlagt, og de ble derfor truet med å få sparken.

Fikk korreks

De ansatte har nå fått sin dom for angivelig brudd på tjenesteplikten og taushetsplikten.

Dommen lyder på såkalt tjenestepåtale, som er en kraftig korreks kombinert med trussel om sparken dersom de tillitsvalgte gjør noe lignende igjen.

Maktesløs

En av de ansatte forteller om en slitsom tid etter trusselen om å få sparken kom.

– Man føler seg maktesløs, det er det eneste begrepet som kan beskrive hvordan jeg føler situasjonen, sier hun.

Den ansatte sier hun står for det hun har gjort, og at de alle gjorde det de gjorde i god tro for ungdommenes skyld. Men hun syns resultatet av varslingen var overraskende.

– Det er bemerkelsesverdig at man i stedet for å sjekke de faktiske forholdene, slår ned på kritikken som kommer frem. Jeg tror det sånn sett blir færre og færre som tør å si ifra fordi det koster for mye.

Ville ikke varslet igjen

Hvorvidt hun ville varslet igjen eller ikke er et spørsmål hun har stilt seg selv flere ganger.

– Med den erfaringen jeg har i dag så tror jeg nok at jeg hadde tenkt meg nøye om før jeg hadde sagt i fra om kritikkverdige forhold. Jeg tror ikke jeg ville sagt ifra, jeg vet ikke.

Hold kjeft

Konsekvensen er at politikerne som beslutningstagere ikke får høre om kritikkverdige forhold i kommunen, mener SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen

Ivar Johansen

Ivar Johansen, byrådsrepresentant (Sv)

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Jeg syns det er veldig alvorlig og veldig bekymringsfullt. Det er et signal om at fagfolk i denne byen ikke skal ha mulighet til å kontakte øverste politiske myndighet i kommunen. Det er vi som fatter beslutninger innen temaet barnevern, og det er vi som har øverste tilsynsansvar i kommunen for barnevernet.

Så moralen her er at man bør holde kjeft hvis man oppdager kritikkverdige forhold?

– Det er det signalet etaten gir ved å gi en tjenestepåtale. De likte ikke at bystyret fikk denne informasjonen.

De ansatte har jo gått til bystyret og ikke til VG, for eksempel. Burde det hatt betydning?

– Ja, jeg mener det. Det illustrerer jo at de ansatte er ekstremt lojale. Østlandssendingen og VG og media forøvrig får mange tips av ansatte, også med taushetsbelagte opplysninger. I dette tilfellet valgte de ansatte å ikke gå ut i offentligheten, sier Johansen

Ikke anonymt nok

Direktør i Barne og familieetaten, Kirsten Hjermestad sier at begrunnelsen for tjenestepåtalen er at det er et alvorlig brudd på taushetsregelverket, og at det er innhentet opplysninger som man ikke har adgang til.

– Vi har gått igjennom sakene med de respektive bydeler og vi har sendt alt materiale til fylkesmannen, som ikke har noe å anmerke på dette.

Skal ikke de ansatte ha rett til å varsle politikerne som har tilsynsansvar for barnevernet om kritikkverdige forhold?

– Det er ikke noe unntak i taushetsbestemmelsene som gir anledning til det. Bystyret og Helse og sosialkomiteen har ikke tilgang på opplysninger i enkeltsaker når det gjelder barnevernet. Det er helt klart.

Men de tillitsvalgte her opererer med begreper som "jente 16 år" og "gutt 13 år". Hvordan skulle de greid å anonymisere dette ytterligere?

– Dette er jo gjenkjenbart for andre. Det har jo vært i pressen og det har kommet frem flere steder, og det er klart at det er en gruppe som vil gjenkjenne disse, sier Hjermestad.

Likt for alle

SVs Ivar Johansen sier at det er flere som skulle hatt tjenestepåtale dersom kommunen hadde vært konsekvent, for eksempel eldrebyråd Sylvi Listhaug.

I november sendte hun et notat til Helse- og sosialkomitéen med detaljerte personopplysninger i forbindelse med en sak i hjemmetjenesten i bydel Østensjø.

– Skal man behandle likt så kan det ikke være forskjell på Loke og Tor, mener Johansen.