Strafferettseksperter: – Kan aldri dømmes for drapene

Per og Veronica Orderud kan ikke havne i fengsel igjen, selv om det skulle vise seg at det var de som utførte drapene på Orderud gård.

Pressekonferanse om Orderud-saken

BEGJÆRT GJENOPPTATT: Per og Veronica Orderud hevder at de er utsatt for justismord, og har begjært saken gjenopptatt. Her er de sammen med privatetterforsker, Tore Sandberg.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

19 år etter drapene er det fortsatt en uløst gåte hvem som gikk inn i kårboligen på Orderud gård og drepte ekteparet Kristian og Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust.

Fire personer ble dømt for medvirkning til overlagt drap. Ekteparet Per og Veronica Orderud fikk 21 års fengsel for å ha planlagt drapene og fått andre til å gjennomføre dem. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød fikk henholdsvis 16 og 18 år i fengsel, dømt for å ha skaffet våpen.

I NRK-serien «Gåten Orderud» har publikum sett hvordan de fire som ble dømt i saken, har kastet beskyldninger mot hverandre, og det spekuleres om gjerningspersonene kan være blant de fire.

Vesentlig grovere handling

Det er fortsatt er stort mysterium hvem det var som utførte drapene. Men skulle det en gang vise seg at den skyldige er blant de fire dømte, vil de trolig aldri bli fengslet for det.

– For at noen skal kunne tiltales på nytt i en straffesak, må det se ut som de er skyldige i en handling som er vesentlig grovere enn den de ble dømt for, sier Jo Stigen, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Jo Stigen

Jo Stigen, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Han forklarer at det å bli dømt for medvirkning til overlagt drap, omtrent er like alvorlig som å bli dømt for selve drapet.

De fire risikerer dermed i praksis aldri å bli dømt for å ha drept tre mennesker.

– Her er de dømt for medvirkning til overlagt drap og fikk henholdsvis 21 år, 21 år, 18 år og 16 år. Altså svært strenge straffer, og da er ikke forskjellen til straffen de hadde fått stor nok, sier Stigen.

Nye bevis

Per og Veronica Orderud har hele tiden hevdet at de er uskyldig dømt. Sammen med privatetterforsker Tore Sandberg har de levert en begjæring om gjenopptakelse av Orderud-saken.

Privatetterforsker Tore Sandberg foran permer fra Orderud-saken hjemme på Kløfta

PRIVATETTERFORSKER: Tore Sandberg jobber for å få Orderud-saken gjenopptatt.

Foto: Petter Sommer / NRK

Det er to måter å få gjenopptatt en sak på. Den ene er at påtalemyndigheten mener dommen er for lav og ønsker å åpne saken for å øke straffen. Den andre er til gunst for de dømte, hvor målet med gjenopptakelsen er frifinnelse av noen som er dømt. Det er en slik gjenopptakelse ekteparet Orderud har søkt om.

I loven står det at saker kan gjenopptas til siktedes fordel når det foreligger nye bevis som, hvis de hadde vært kjent for retten under rettssaken, hadde gitt saken et annet resultat.

Per og Veronica Orderud hevder de ble offer for et justismord og har derfor søkt om å få gjenopptatt saken med mål om å bli frikjent. Det skal ikke undersøkes hvem som faktisk har stått bak drapene.

Hvis ekteparet Orderud får saken gjenopptatt, skal det bare undersøkes hvorvidt de er uskyldige eller ikke.

Strenge straffer

Heller ikke advokat og strafferettsekspert, John Christian Elden, mener det vil reises ny sak mot noen av de tidligere dømte, selv ikke om de hadde innrømmet drapene.

– De har allerede fått svært strenge straffer. Teoretisk sett er det en mulighet for at de som har fått under 21 år, kunne få en ny sak mot seg. Men jeg har liten tro på at Riksadvokaten ville kjøre en slik runde. De som allerede har fått 21 år, kan ikke få mer under noen omstendighet og vil ikke kunne risikere noe i en ny sak.

– Hvorfor ikke?

– Rettssystemet skal jo belastes hvis det er en mulighet for et annet utfall av saken. Og det skal være vesentlig forskjellig fra det utfallet det har fått, sier Elden.

Jørn Maurud, som var aktor i Orderud-saken og som nå er førstestatsadvokat ved Oslo statsavdokatembeter, ønsker ikke å si noe om hvordan han vurderer mulighetene.

– Dette er nå en hypotetisk problemstilling som jeg bare vil kommentere hvis situasjonen skulle inntreffe, sier han til NRK.

– En enorm skandale

Privatetterforsker Tore Sandberg mener det er utenkelig at ekteparet Orderud ender opp med å bli dømt for drapene hvis saken åpnes.

– Saken er begjært gjenopptatt til gunst for Per og Veronica, og det som kommisjonen skal ta stilling til, er om saken skal gjenåpnes for dem. Blir saken gjenåpnet, vil påtalemyndigheten føre full bevisføring eller kaste kortene og nedlegge påstand om full frifinnelse, sier Sandberg.

Per og Veronica Orderud blir intervjuet

DØMT: Per og Veronica Orderud hevder de er utsatt for justismord.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Men hvis noen av de dømte noen gang skulle bli frikjent i en rettssak, ville følgene bli store.

– Det ville være en enorm skandale hvis det viste seg at de var uskyldig dømt. Et voldsomt overgrep. Det vil være snakk om mange millioner i erstatning og oppreising for noe sånt, sier Stigen.

NRK har den siste tiden laget flere saker om drapene på Orderud gård i forbindelse med TV-dokumentarserien «Gåten Orderud». Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo har ikke ønsket å bidra i disse sakene.