Stovner og Alna på smittetoppen

Stovner og Alna er fortsatt bydelene med mest smitte i Oslo. Bydelene har henholdsvis 89 og 88 registrerte smittede pr. 10.000 innbyggere. Nordre Aker og Nordstrand har lavest antall, viser Oslo kommunes statusrapport.