Støtter sykehuset på Brakerøya

Helse Sør-Øst støtter valget om å bygge nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

Skisse sykehus Brakerøya

Slik ser skissen ut for et eventuelt nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

Foto: Skisse av NVVS

For en måned siden var det styremøte i Vestre Viken helseforetak og der gikk de enstemmig inn for å bygge nytt sykehus i Drammen på Brakerøya .

Etter den avgjørelsen ble saken sendt videre til Helse Sør-Øst. 16. juni er styrets behandling, men anbefalingen fra administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus, i Helse Sør-Øst er nå klar.

Etappevis utbygging

Brakerøya

Her på Brakerøya er det planlagt at det nye sykehuset skal stå.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Det er alternativet på Brakerøya som legges til grunn for det videre arbeidet. I et brev fra Helse Sør-Øst står det:

«Helse Sør-Øst ber blant annet om at en etappevis utbygging vurderes, sammen med en større grad av egenfinansiering. Samtidig ber styret om at Vestre Vikens interne fordeling av funksjoner og kapasiteter vurderes på nytt. Resultatene av arbeidet med å tilpasse prosjektet til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner skal oppsummeres i en egen sak i styret i Helse Sør-Øst RHF før oppstart av forprosjekt kan godkjennes.»

Lofthus foreslår at det nye sykehuset skal ha stråleterapi for å øke slik kapasitet i regionen. Men hun tar noen forbehold angående tomten.

«Arbeidet med tomteerverv på Brakerøya skal videreføres. Usikkerheten knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred må avklares. Behov for tiltak må avstemmes mot de økonomiske rammene før tomten erverves», skriver Helse Sør Øst.

Fornøyde

Lars Borgen

Borgen sier de kommer til å følge planleggingsfasen tett.

Foto: Privat

– Dette er en gledens dag. Vi er veldig fornøyde med at Helse Sør-Øst går for Brakerøya, sier Lars Borgen, som er leder for aksjonsgruppa til overlegene ved Drammen sykehus.

Han får støtte fra sykepleierne.

– Vi har jobbet tett både med aksjonsgruppa og med lederne på sykehuset for å jobbe for Brakerøya. Og jeg regner med at det er stor begeistring blant sykepleierne i dag, sier Espen Bjørkenes, en av de hovedtillitsvalgte for sykepleierne på Drammen sykehus.

Over åtte milliarder kroner

Sykehustegninger

Det nye sykehuset vil ligge sentralt i Drammen, rett på utsiden av sentrum.

Foto: Vestre Viken

Gjennomføringen av prosjektet er det nå Helse Sør-Øst som tar ansvar for. Sykehusbygg HF blir engasjert til styring og ledelse av prosjektet. Tomt, parkeringshus og stråleterapi er ikke med i kostnadsrammen på 8,2 milliarder kroner.

– Jeg ser jo fortsatt at det er noen utfordringer. Både med rammen og at de nå vurderer etappevis utbygging, sier Bjørkenes.

– Vi går nå inn i en mer detaljert planleggingsfase. Den kommer vi til å følge tett å si tydelig ifra om vi får dysfunksjonelle små arealer. Vi har sett at Helse Sør-Øst har bygget for lite på Ahus og i Østfold, og det ville være utilgivelig om man gjentar feilen for tredje gang, forklarer Borgen.

– Vi kommer til å følge prosjektet tett videre og forventer å bli involvert. Vi er absolutt på god vei, men vi er ikke helt i mål enda, avslutter Bjørkenes.

Etter avgjørelsen hos Helse Sør Øst 16. juni vil saken havne på bordet til sentrale myndigheter for en endelig beslutning.