Fylkesordførerne vil samle Bell-helikopterne på Rygge

Regjeringen og Forsvaret vil ha Bell 412-helikoptrene samlet på Rygge. Nå får de støtte fra fylkesordførerne i Akershus, Buskerud og Østfold.

Bell-helikoptre, Rygge flystasjon

Fylkesordførerne i Østfold, Akershus og Buskerud mener Bell-helikopterne bør samles på Rygge for å bedre beredskapen rundt Oslo.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forslaget om å samle Bell 412-helikoptrene på Rygge skal behandles av Stortinget i november.

Nå har saken igjen fått ny oppmerksomhet etter at fylkesordførerne i Akershus, Buskerud og Østfold publiserte en kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad. I kronikken argumenterer de for å samle helikoptrene på Rygge.

Fylkeskommunene står sammen

– Rygge ligger strategisk plassert i forhold til Oslo. Derfor mener vi det er viktig at helikoptrene plasseres her, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, til NRK.

Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold er glad for støtten fra ordførerkollegene.

Foto: Siw Mariann Strømbeck / NRK

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, er glad for støtten fra sine kolleger.

– Det er veldig viktig at vi står samlet i denne type saker. Det gir større tyngde. Står vi sammen, er det lettere å få gjennomslag, sier han.

Haabeth trekker paralleller til samarbeidet om InterCity-triangelet som er en del av Nasjonal Transportplan.

Sikkerhet viktigere enn arbeidsplasser

I tillegg til sikkerhet kan en eventuell samling av Bell 412-helikoptrene føre til flere arbeidsplasser i området.

– For Østfold er det viktig å opprettholde kompetansenivået. Vi trenger flere kompetansearbeidsplasser i Østfold, men i dette tilfellet er det sikkerheten som veier tyngst. De tunge institusjonene ligger i Oslo, og da er beliggenheten til Rygge en fordel, sier Haabeth.

Anette Solli

Fylkesordfører Anette Solli tar til orde for å samle helikopterberedskapen på Rygge.

Foto: Olav Juven / NRK

Solli understreker også at dette handler om forsvarsevnen.

– At helikoptrene samles på Rygge er ikke noe utslagsgivende for arbeidsplasser. Dette handler ikke om sysselsetting, det handler om sikkerhet, sier hun.

I dag er Bell 412-helikoptrene fordelt på to skvadroner, en i Bardufoss og en på Rygge.