Støtter nytt storsykehus i Oslo

Toppledelsen i Helse Sør-Øst vil ha et nytt storsykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg vil de legge ned Ullevål sykehus.

Ullevål sykehus

Helse Sør-Øst vil legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt sykehus på Gaustad, slik Oslo universitetssykehus har foreslått tidligere.

Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Etter at Oslo universitetssykehus (OUS) i fjor foreslo å bygge et stort regionsykehus på Gaustad, har kritikerne rast mot prosjektet.

Nå får OUS støtte av eier Helse Sør-Øst til det reviderte forslaget som innebærer at utbyggingen på Gaustad er vesentlig redusert sammenlignet med tidligere modeller.

– Vi foreslår en klar retning for videreutvikling av Oslo universitetssykehus, sier Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

– Vi mener at OUS bør bestå av tre sykehus med klar profil, et lokalsykehus på Aker, et kreftsykehus på Radiumhospitalet og et regionsykehus på Gaustad.

Aker består

I tillegg til å bygge stort ved Rikshospitalet på Gaustad anbefaler altså toppledelsen at det blir et stort kreftsykehus på Radiumhospitalet og lokalsykehus på Aker.

– Bruker vi den nye nasjonale helse- og sykehusplanen, så er det vi etablerer på Aker et stort lokalsykehus.

Da Akershus universitetssykehus åpnet for noen år siden flyttet man pasienter fra tre bydeler i Groruddalen til dette sykehuset. Denne avgjørelsen har vært veldig omstridt.

Helse Sør-Øst foreslår at Aker sykehus gradvis overtar ansvaret for bydeler fra Ullevål, samt de bydelene fra Oslo som i dag får sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Ahus.

– Vi har sett på hvordan vi skal avlaste Ahus i takt med befolkningsveksten. Da peker vi på at pasienter i bydel Alna bør tilbakeføres til sykehus i Oslo. Og at vi på sikt også bør tilbakeføre pasienter fra Grorud og Stovner til Oslo. Groruddalen vil dermed på sikt ha Aker som sitt lokalsykehus, sier Lofthus til NRK.

Må godkjennes av helseministeren

Oslo Universitetsssykehus har ventet på en innstilling fra Helse Sør-Øst. Forslaget som nå ligger på bordet en en nedskalering av Gaustad, sammenlignet med OUS sin tidligere anbefaling. Likevel er administrerende direktør tilfreds med at prosessen nå er tatt et skritt videre.

– Jeg er glad for at denne saken kommer opp i styret i Helse Sør-Øst 16. juni, og vi avventer nå styrets vedtak, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus.

Saken skal behandles av styret i Helse Sør-Øst 16. juni. Det kan innebære endringer, men mye tyder på at planene blir vedtatt.

Når toppledelsen for helseregionen anbefaler denne løsningen, betyr det at det trolig blir et stort sykehus på Gaustad, lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Helseminister Bent Høie (H) må også sette sitt stempel på vedtaket før det er endelig.