Støtte til tunnel-krav

Direktoratet for Naturforvaltning støtter Eidsvolls krav om at lange strekninger av nye E6 og Dovrebanen langs Mjøsa må gå i tunnel.

Rent vann i Mjøsa
Foto: Ulf Erik Hansen / NRK

Eidsvoll og Stange kommuner har krevd flere tunneler for å skåne Mjøsas strandsone- men Statens Vegvesen mener dette blir for kostbart.

- Hyggelig med støtte

Terje Teslo

Terje Teslo

Foto: Senterpartiet

Striden skal avgjøres i Miljøverndepartementet og Eidsvolls ordfører Terje Teslo er glad for støtte fra departementets fagetat.

- Vi synes det var veldig hyggelig at vi får støtte fra direktoratet for de argumentene vi har brukt for tunnelløsninger, sier Teslo.

Blant annet får eidsvollingene støtte for kravet om en fire kilometer lang miljøtunnel forbi Ørbekk og Korslund ved Mjøsas bredd. Statens vegvesen som skal bygge firefelts motorvei mener tunnelen vil fordyre prosjektet med 500 millioner kroner og har sagt bastant nei.

- Et minimum for å ivareta miljø

Tunnel

Tunnel

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I et brev til Miljøverndepartementet skriver derimot Direktoratet for Naturforvaltning at kostnadene for flere tunneler er nødvendige, og at de representerer et minimum for å ivareta miljø, lokalsamfunn og utviklingsmuligheter for framtida.

- Når kombinasjonen av motorveg og dobbeltsporet jernbane skal legges gjennom et krevende landskap med store verdier må en ta de kostnadene som kreves for å ivareta miljøhensyn til et godt nok nivå, konkluderer Direktoratet.

Les hele brevet her

For Eidsvoll er det store verdier som står på spill.

- Strandsonen er et viktig rekreasjonsområde. Og i Ørbekk- og Korslund-området ser vi for oss fremtidige boligområder. Da blir det ødeleggende med støyende jernbane og vegtraseer, sier Teslo.