Stortinget utsetter E18-saken

Bråket rundt ny E18 vest for Oslo gjør at Stortinget utsetter behandlingen av saken.

E18 Ramstadsletta illustrasjon fra høyde

RAMSTADSLETTA: På Ramstadsletta skal ny E18 vestfra etter planen dukke inn i Høviktunnelen. Nå er skjebnen til prosjektet med usikkert enn noensinne.

Illustrasjon: Statens Vegvesen

Samtidig sier Arbeiderpartiet at de ikke kommer til å stemme for E18-planene som regjeringen la fram rett før jul.

Dermed er det opp til Fremskrittspartiet om de vil sikre flertall for et forslag som betyr 17 milliarder kroner mer i bompenger.

– Gir et handlingsrom

Beslutningen om å utsette saken ble tatt i Stortingets transportkomité i ettermiddag. De skulle avgitt innstilling i saken 25. februar, men dette er utsatt til 24. mars.

Stortingsbehandlingen er utsatt fra 10. mars til 2. april.

Bakgrunnen er møtet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) hadde med Oslo og Viken, samt kommunene Bærum, Asker, Nordre Follo og Lillestrøm mandag. Her gjorde Viken det klinkende klart at de kommer til å trekke den fylkeskommunale garantien til prosjektet.

– Vi er opptatt av å få prosjektet på plass. Derfor har vi nå gitt et økt handlingsrom til en videre dialog mellom departementet og Viken for å løse de problemstillingene, sier komitéens leder Helge Orten (H).

– Garantien en forutsetning

Knut Arild Hareide

SKAPER USIKKERHET: Samferdselsminister Knut Arild Hareide kritiserer Viken.

Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

– Den garantien er en forutsetning for den saken som ligger i Stortinget, sa Hareide til NRK etter møtet mandag.

– Det ligger et helt ferdig forslag i Stortinget. Jeg var tydelig til de regionale myndighetene at de kan skape usikkerhet rundt det. Det mener jeg er uheldig.

– Dårlig kollektivløsning

Men det rødgrønne fylkesrådet i Viken er urokkelige.

– Det er flertall blant partiene i fylkestinget som ønsker å trekke den garantien, sa fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) etter møtet med ministeren.

Han mener at det vil være veldig rart om Stortinget nå behandler dagens planer for ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

– Det fylkesrådet sier nei til er den løsningen regjeringen la fram for Stortinget. Det er en løsning vi er imot, blant annet fordi kollektivløsningen er for dårlig, sa Ingebrigtsen.

Ap sier nei

Skal regjeringen få flertall for sitt E18-opplegg, må det skje ved hjelp av Fremskrittspartiet.

Det er nemlig ingen støtte å hente hos Arbeiderpartiet, selv om de så langt på Stortinget har stått last og brast med regjeringen i E18-saken.

Ap foreslår i stedet at saken sendes tilbake til regjeringen. Hensikten er å finne løsninger som både Oslo og Viken kan leve med.

Det bekrefter transportpolitisk talsmann Sverre Myrli overfor NRK.

Ap presiserer at noe må gjøres på en vei med stor trafikk og dårlig fremkommelighet. Partiet viser også til at mange mennesker er utsatt for støy og at det er for mye trafikk på lokalveiene i Bærum.

– E18 har blitt en symbolsak, med det er viktig å presisere at debatten ikke bare må bli et ja eller nei til E18, sier Myrli.

– Det virker til å være stor enighet om at noe må gjøres, men det er åpenbart ikke enighet om hva som skal gjøres.

Frp mener staten bør betale

Bård Hoksrud (Frp), første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, mener det er staten som bør ta regninga på 17 milliarder kroner, ikke bilistene.

– Frp er opptatt av å bygge denne veien. Den er kjempeviktig for næringslivet og betyr mye for hele landet. Men vi ønsker ikke bompengefinansiering, sier han.

– Vi vil fortsette å jobbe med det forslaget vi ønsker å fremme i denne saken.

Bård Hoksrud

– E18 bør finansieres med statlige midler, det har Fremskrittspartiet alltid ment, sier Bård Hoksrud til NRK.

Foto: Nils Skumsvoll / NRK