Hopp til innhold

Ny E18: Stortinget sier tut og kjør

Stortingsflertallet feier alle motforestillinger mot ny E18 gjennom Asker og Bærum til 40 milliarder kroner til side. Naturvernforbundet er overrasket.

Ny E18 over Ramstadsletta

Over Ramstadsletta blir det en dagstrekning før nye E18 dukker inn i tunnelen igjen midt på bildet. Montasje i retning Oslo.

Foto: Statens vegvesen

– Det er ingen tvil; vi skal ikke forsinke prosjektet. Det skal bygges ny E18, sier leder for Akershus Arbeiderparti, Sverre Myrli.

Han får støtte av en enstemmig transportkomité, der han selv er medlem. Grunnen til at E18 er på Stortingets dagsorden nå, er et forslag fra SV om å sette i gang en ny og grunnleggende utredning av hele behovet for det som blir norgeshistoriens største byggeprosjekt.

Men det kan de bare glemme, mener komiteen, der SV ikke er representert.

– Hovedbudskapet er at det er store trafikkproblemer i vestkorridoren, lange køer, og det er vanskelig å komme frem. Det haster å få bygd ny E18. Vi bør ikke legge opp til prosesser som forsinker utbyggingen, sier Myrli til NRK.

Sverre Myrli og Abid Raja

Sverre Myrli (Ap), Abid Raja (V) og resten av transportkomiteen mener at ny E18 haster.

Foto: Olav Juven / NRK

– Grunn til å være bekymret

Myrli er likevel enig i at man bør se på om prosjektet kan gjøres rimeligere.

– Det har Oslo og Akershus også vært med på, og der foregår det allerede en prosess i dag. Det er ikke om å gjøre å få E18 dyrest som mulig, snarere motsatt. Men å starte ytterlige prosesser ut over det som allerede er i gang, er uaktuelt. Vi må få bygd den veien fortest mulig.

Venstres nestleder i transportkomiteen, Abid Raja, synes 40 milliarder kroner er mye penger. Men heller ikke han vil gjøre noe som kan true det skjøre forliket om Oslopakke 3, den store bompengepakken der bygging av E18 vestover er en av bærebjelkene.

– Det er grunn til å være bekymret for hvor mye dette vil koste. Men det er et bredt politisk flertall i Oslo og Akershus som har sluttet seg til Oslopakke 3. Vi kan ikke trekke ut et prosjekt som vi plutselig ikke liker lenger. Men det er et kostnadsspørsmål her, og alt som kan bidra til å få ned kostnadene vil være lurt for politikerne å se på.

Men å se på kostnadene må altså ikke forpurre planene.

– Hele komiteen sier at det avgjørende er at det blir bygget en ny E18, og at den blir bygget raskest mulig. Da vil ikke vi ta initiativ til nye prosesser som kan forsinke prosjektet, sier Raja.

Transportkomitéen peker på at den nye veien, der gjennomfartstrafikken blir lagt i tunnel på store deler av strekningen, vil gi store forbedringer for lokalmiljøet hva både støy og luftforurensning angår.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kø på E18 mot Sandvika

Gjennomfartstrafikken skal legges i tunnel blant annet forbi Sandvika, og nye E18 er dermed også et byutviklingsprosjekt.

Foto: Dang Trinh / NRK

Komitéen legger også vekt på at bussen får egen vei i hele korridoren og at kollektivtrafikken dermed får bedre framkommelighet.

Miljøbevegelsen reagerer

Likevel reagerer flere miljøorganisasjoner på stortingsflertallets uvilje til å revurdere gigantprosjektet.

– Stortinget kan ikke trosse det brede klimaforliket for å få bygd ut en monstervei som bryter med all annen transportplanlegging som skal møte befolkningsveksten i Oslo-regionen, sier Helene Lind Jensen, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Hun viser til klimaforliket på Stortinget, som slår fast at all vekst i personbiltrafikken i storbyområdene må tas med kollektivt, sykkel og gange.

– Kortsynte voksne

Landsstyret i Grønn Ungdom gikk så sent som søndag inn for å skrote hele prosjektet og bruke de 40 milliardene på et kraftig løft for bane, kollektivtrafikk og en sykkelekspressvei på strekningen.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet er overrasket over Stortinget.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det er bare kortsynte voksne som synes E18 Vestkorridoren er en god idé, sier talsperson Lage Nøst i Grønn Ungdom.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken er overrasker over at motargumentene mot E18 gjennom Asker og Bærum blir feid til side.

– I sommer vedtok Oslo bystyre, med støtte fra både Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og KrF, at man skulle gjøre prosjektet mindre fordi man mente at det var altfor dyrt. At man ikke benytter den muligheten nå, det er overraskende,

– Det er ingen tvil om at ny E18 vil føre til mer trafikk og økte utslipp av klimagasser og helsefarlige stoffer, sier Lars Haltbrekken.

Nettopp kritikken fra Oslo bystyre var et av argumentene til SV-representantene Heikki Eidsvold Holmås og Bård Vegar Solhjell da de fremmet forslaget om en ny E18-utredning.

– Landets dyreste bussfil

Ingunn Gjerstad

Ingunn Gjerstad (SV) mener at stortingsflertallet ikke tar klimautfordringene på alvor.

Foto: Sosialistisk Venstreparti

SVs Ingunn Gjerstad møter for tiden som varerepresentant for Heikki Eidsvold Holmås, mens han er i pappapermisjon. Gjerstad sier at hun er skuffet over at stortingskollegene ikke tar klimaforliket på alvor, der det står at all vekst i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

– Da må vi faktisk la være å bygge 12-felts motorveier. Da må vi bygge mindre, med vekt på kollektiv.

– Men flertallet peker på at dette vel så mye er et bussprosjekt, som et privatbilprosjekt?

– I så fall er det landets dyreste bussfil, svarer Gjerstad, og legger til:

– Jeg oppfatter at det er veldig mange fine ord i festtaler når det gjelder hvordan vi skal løse trafikkproblemet våre. Når det kommer til praktisk politikk så er det likevel bare vei, vei, vei.