Størst tilbakegang

Hole kommune er den kommunen i Norge som har hatt den største tilbakegangen i skatteinntekter så langt i år. Det viser tall Kommunal rapport har samlet. Per november er brutto skatteinntekter i Hole på 153 millioner kroner, nesten 100 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor. Tilbakegangen skyldes blant annet at Olav Thon har omorganisert formuen, og dermed betaler langt mindre skatt til hjemkommunen.