Storsatsing mot mobbing

Nå skal ansatte i PP-tjenesten bli bedre på å oppfatte og forebygge mobbing. Det varierer nemlig sterkt fra skole til skole hvor mye de ansatte kan om problemet.

mobbing

Cirka fem prosent av alle elever blir mobbet. Det gjør vondt å bli holdt utenfor.

Foto: MIKAEL DAMKIER / SCANSTOCKPHOTO

50 ansatte fra pedagogisk-psykologisk tjeneste skal kurses slik at de lærer seg mekanismene som benyttes når noen mobber en annen. De skal også lære lovverket.

Som første fylke i landet, satser Buskerud nå på å skolere PP-tjenesten slik at innsatsen mot mobbing blir bedre og jevnere. Noen skoler har gode tiltak for å forebygge mobbing, mens andre skoler ikke har det.

Mobbing er noe av det verste jeg vet.

Asbjørn Langås

Forskjellene mellom skolene skal utjevnes, og tilbudet til skoler som sliter med mobbing, skal bli bedre. I et enestående prosjekt samarbeider Fylkesmannen i Buskerud med både mobbeombudet, fylkeskommunen og kommunene for å kurse ansatte i PP-tjenesten.

– Cirka fem prosent av alle elever blir mobbet. Jeg håper at denne kompetansehevingen skal bidra til at alle skolene blir flinkere til å avdekke og stoppe mobbing. For mobbing er noe av det verste jeg vet, sier Asbjørn Langås som er leder for PP-tjenesten i Numedal og Kongsberg.

Fire samlinger for å lære mer

Fire ganger i året skal de 50 PP-ansatte møtes for å lære mer. Denne gangen er én av nestorene innen forskning på temaet til stede; Erling Roland. Han er professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Stavanger og har forsket på mobbing siden 1970-tallet.

Mobbeombud Bodil Houg og professor i pedagogisk psykologi, Erling Roland.

Mobbeombud Bodil Houg og professor i pedagogisk psykologi, Erling Roland.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Erling Roland tror at denne kompetansehevingen i Buskerud blir en modell for andre fylker, og at det vil føre til mindre mobbing.

– Vi er nødt til å lære opp PP-tjenesten slik at de kan bistå skolene i vanskelige mobbesaker. Det er noen saker som er så krevende at det er vanskelig for skolene å takle dem alene. Da er det bra å ha ekspertisen nær, sier Roland.

Om mobbingens psykologi

– De får mer kunnskap om mekanismene som foregår i mobbesaker, de lærer lovverket og hvordan de skal avdekke mobbing. De skal også lære hvordan de skal bistå skoler i tunge mobbesaker, forteller mobbeombud Bodil Houg.

– Mange skoler ønsker at jeg skal kunne være hos dem lenger og være med i klasserommet for å observere. Men det klarer jeg ikke når jeg er mobbeombud for 43.000 elever. Da er det viktig at andre også lærer det, sier Bodil Houg.