Avskiltinger og kjøreforbud etter storkontroll

13 kjøretøy ble avskiltet, 29 fikk kjøreforbud og 44 fikk mangellapper da det ble gjennomført en storkontroll på E6 og på fylkesvei 118 ved Svinesund torsdag kveld.

storkontroll svinesund

Statens vegvesen, politiet og Tollvesenet gjennomførte en storkontroll på Svinesund torsdag kveld.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Statens vegvesen, politiet og Tollvesenet samarbeidet om en storkontroll på Svinesund torsdag kveld. Trafikk inn i landet ble kontrollert, både på E6 og på den gamle Svinesundsbrua.

I løpet av kvelden ble det kontrollert 365 lette og 145 tunge kjøretøyer. Det ble avdekket begjæringer om avskilting på 19 av disse kjøretøyene. Seks ordnet opp på stedet, 13 av kjøretøyene ble avskiltet.

I tillegg ble det utferdiget kjøreforbud for 29 kjøretøy. Ni av disse hadde plassert ting som hindret sikt i frontruten. I forbindelse med storkontrollen ble det utferdiget 44 mangellapper, 19 av dem på kjøretøy på over 3500 kg.

Sju snakket i mobiltelefon

Tre sjåfører hadde ikke dokumentene i orden, to av dem manglet yrkeskompetansebevis.

Det ble skrevet ut 11 forenklede forelegg. Tre ble tatt for å kjøre for fort, en hadde ikke med seg førerkort og sju ble tatt for bruk av mobiltelefon.

Det ble skrevet ut tre gebyrer for manglende bruk av bilbelte, en fikk gebyr for dårlige dekk og en fikk gebyr for manglende vognkort.

Avslørt av kameraer

Det er montert kameraer med utstyr for avlesning av registreringsnummer både på E6 og på den gamle Svinesundsbrua. I løpet av kontrollen passerte 965 kjøretøyer disse kameraene. Systemene ga utslag for 46 av disse.

I forbindelse med kontrollen ble det funnet 27,5 kilo snus. Det førte til politianmeldelse for smugling.

I løpet av kontrollen ankom det 40 asylsøkere på busser fra Göteborg og København.