Store skolekutt i vente

I Halden kommune frykter lærerne skolekutt som tilsvarer 65 lærerstillinger over et halvt år. Fredrikstad kutter tilsvarende rundt 30 årsverk.

Lærer i klasserom

”Kunnskapsnivået i Fredrikstad-skolen skal heves”, heter det i kommunens Budsjett- og Handlingsplan 2008-2011. 30 lærerårsverk kan forsvinne i år.

Foto: Ill.foto:Berit Roald / Scanpix

- Her er det i høyeste grad tilstander kan du si. Det er ikke noen lykkelige tiltak vi står overfor, sier lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Halden, Ellen Stigum, til Utdanningsnytt.no. 

Halden kommune har vedtatt kutt i skolebudsjettene på to prosent, noe som tilsvarer 2,8 millioner kroner.

- Kuttene som er foreslått er helt absurde, men jeg tror ikke politikerne kan gå med på dette når de forstår hva det innebærer, sier Stigum.

Vil ikke snakke om antallet lærere som forsvinner

Rådmann Per Egil Pedersen i Halden kommune sier til Utdanningsnytt.no at det er riktig at det er stramme rammer også for skolesektoren i 2008 i kommunestyrets vedtatte budsjett.

Kritt tavle

Utdanningsforbundet i Halden mener kuttene som er foreslått er helt absurde. - Men jeg tror ikke politikerne kan gå med på dette når de forstår hva det innebærer, sier Ellen Stigum lokalleder.

Foto: Scanpix

- Sektoren har et omstillingsbehov på ti millioner kroner av et budsjett på rundt 250 millioner. Nå er vi inne i en prosess med å finne tiltak for å holde oss innenfor budsjettrammene, med de konsekvenser det eventuelt vil få, sier han.

Pedersen vil ikke snakke om noen omregning til kutt i lærerårsverk, slik Stigum gjør.

- Ingen får meg ut på den banen nå. Jeg vil ikke gå inn i noen matematikkøvelser i forhold til årsverk. Vi må følge de spillereglene som ligger i hovedavtalen og diskutere med de tillitsvalgte for å finne en løsning, sier Pedersen til Utdanningsnytt.no.

Utdanningsforbundet i Halden regner at disse kuttene må skje fra starten av skoleåret i august, og at det vil innebære 15 lærerårsverk for resten av 2008, i det Stigum beskriver som en sektor allerede kjørt på felgen. 

- Men det trengs ytterligere innsparinger, og rådmannen foreslår nå ti millioner kroner til i kutt i skolesektoren. Det betyr rundt 50 lærerårsverk til fra høsten av, sier Stigum.

En lærer pr. skole forsvinner

I Fredrikstad kommune har de i Budsjett- og Handlingsplan 2008-2011 skrevet at ”Kunnskapsnivået i Fredrikstad-skolen skal heves”.

Allikevel kutter Fredrikstad kommune drøyt 13 millioner kroner i skolesektoren. Regnet over et helt år tilsvarer det rundt 30 årsverk, skriver Utdanningsnytt.no.

- Skolene har startet en nedtrapping av budsjettene allerede nå i januar, sier lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Fredrikstad, Ann-Heidi Jensen.

Skolelederne forsøker å spre kuttene på de rundt 30 skolene i kommunen utover året slik at ikke alt kommer på starten av et nytt skoleår i august.

- Det blir nok ingen oppsigelser, men man vil ikke fylle opp med nye ansettelser hvis noen slutter eller går ut i permisjon, sier Jensen.