Krav på over 10 millioner etter Utøya-massakeren

Ni kommuner har kommet med et krav på over seks millioner kroner etter tragedien på Utøya.

Pårørende og overlevende samlet seg på Utøya

I helgen fikk etterlatte og overlevende se Utøya igjen etter massakeren 22. juli.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

– Vi har nå fått en samlet oversikt over de mest berørte kommunenes utgifter etter Utøya-massakeren, og det dreier seg om vel 6,2 millioner kroner, sier avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud, Sten Yngve Solberg til NRK.no.

Foreløpig er kravene etter Utøya-massakeren samlet på over 10 millioner kroner.

Det er Ringerike og Hole kommuner som ifølge oversikten til fylkesmannen har hatt de største utgiftene. Likevel er det bare halvparten av utgiftene Sundvolden hotell har hatt. Deres første krav er på nærmere 4,5 millioner kroner.

– Da snakker vi om utgifter som påløp den helgen og i uken etter terror-angrepet.

Fylkesmannen skal ha et nytt møte med hotellet for å sjekke om de har fått med seg alle utgiftene.

Ekstra helseutgifter

Sten Yngve Solberg

Sten Yngve Solberg hos Fylkesmannen i Buskerud, sier de nå har fått en oversikt over hva kommunene krever å få dekket etter Utøya-massakeren.

Foto: Nils J. Maudal

I tillegg til disse utgiftene har fylkesmannen i møte med alle de berørte kommunene, kommet fram til at det skal fremmes krav fra fire kommuner som vil få ekstra utgifter i tiden fremover knyttet til helsetjenester.

– Dette støtter vi og dette har vi spilt inn til kommunal- og regionaldepartementet. Ut fra økonomien til disse kommunene er det viktig at vi får til en ekstra styrking her, sier Solberg.

I Hole kommune har utgiftene vært på cirka 1,1 millioner kroner. 200 000 kroner er knyttet til tjenester fra Modum bad.

– Hole har etterhvert blitt en mellomstor kommune, og vi har ca 6200 innbyggere. Økonomien har vært god, men har blitt strammere de siste årene. Vi er avhengige av å få refundert de reelle utgiftene vi har hatt i forbindelse med Utøya-tragedien, sier rådmann i Hole kommune, Ståle Tangetuen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sundvolden Hotel

Sundvolden hotel har så langt hatt utgifter på 4,5 millioner kroner etter Utøya-tragedien.

Også private får dekket utgifter

Men det er ikke bare det offentlige som skal få dekket sine utgifter etter terrorangrepet. Flere privatpersoner og aktører var i aksjon under og etter massakren på Utøya. Disse skal også få sine utgifter dekket.

– Private, som på en eller annen måte har vært delaktige i redningsaksjonen,skal få dekket utgiftene. De som stilte opp og på en eller annen måte har fått ødelagt biler, båter eller andre ting må lage et oppsett over dette og sende det til den lokale redningssentralen, sier Yngve Sten Solberg hos Fylkesmannen.