– Vi skal snu hver stein i evalueringen

Justisminister Knut Storberget (Ap) møtte politiet ved Nordre Buskerud politidistrikt i Hønefoss mandag kveld. – Formålet med dette møtet kan oppsummeres i fire bokstaver: T. A. K. K., sier justisminister Knut Storberget.

Sissel Hammer og Knut Storberget.

Politimester Sissel Hammer sier at besøket av Knut Storberget varmet.

Foto: Miriam Øyna / NRK

Justisministeren mener at de ansatte ved Nordre Buskerud politidistrikt gjorde en formidabel innsats for å berge liv på Utøya, og ved å lindre mye smerte gjennom det arbeidet som ble gjort på Sundvolden hotell.

– Det er en innsats det står stor respekt av. Mange politidistrikter rundt Nordre Buskerud politidistrikt hjalp til, blant andre Utrykningspolitiet. Men Nordre Buskerud har stått i front, sier Storberget til NRK.

– De har bidratt med mye

Storberget mener at en del av måten å håndtere en slik alvorlig situasjon for landet på, er å også gi oppmerksomhet til de som har bidratt slik Nordre Buskerud politidistrikt har gjort.

– De har bidratt med mye. Jeg har fra regjeringens side viderebragt en stor takk til både de sivile og politiutdannede, som gjorde det de kunne gjøre i en slik situasjon, sier han.

Storberget sier at han mener at politidistriktet har gjort en god innsats ut i fra de ressursene og rammene de hadde.

– Jeg mener at man har bidratt med blant annet ressurser inn i beredskapstroppen, som faktisk var av de første på øya og som bidro til å få stanset den aktiviteten som skjedde der. Det var helt avgjørende for at ikke dødstallene ble høyere fra Utøya. Det er også helt avgjørende at de menneskene som var i en så vanskelig situasjon, enten det var pårørende eller overlevende, hadde et apparat å gå til. Nordre Buskerud politidistrikt bidro aktivt inn på Sundvolden for å skape et best mulig apparat, sier han.

– Skal gjennomgå hendelsesforløpet

Justisministeren opplyser om at Statsministerens kontor har satt ned en kommisjon som skal gå gjennom hendelsesforløpet og beredskapsarbeidet.

– Ettertiden vil sikkert vise oss at ting kunne vært gjort på bedre og en annerledes måte, men de menneskene som har vært på jobb og jobbet langt mer enn turnusen skulle tilsi, de fortjener en stor takk og en stor honnør, fortsetter han.

Hva vil skje videre?

– Etter en så dramatisk hendelse for Norge syns vi det er viktig at man ikke lener seg tilbake og sier at alt var perfekt gjort og at dette håndterte Norge på en bra måte. Derfor valgte Statsminsterens kontor og sette ned en kommisjon som skal gå gjennom hendelsesforløpet og beredskapsarbeidet. Det tror jeg er helt nødvendig. Det vil kunne gi oss mange innspill for hvordan vi kan bli enda bedre til å løse vanskelige krisesituasjoner i Norge. Og forebygge for å forhindre at så dramatiske hendelser aldri vedefarer i vårt land igjen.

– Det varmer i disse dager

Politimester Sissel Hammer ved Nordre Buskerud politidistrikt sier at de satte stor pris på at justisministeren kom og overbrakte en takk fra regjeringen.

– Det varmer i disse dager, sier hun.

Ett av temaene på møtet med justisministeren var alt som ble gjort på Utøya og også hva som er gjort i etterkant.

– Vi har også snakket om hva som vil skje videre og hvordan vi skal ivareta våre mannskaper i tiden framover, sier hun.

– Vi skal snu hver stein

Hammer sier hun er stolt over sine mannskaper og hun er helt sikker på at de gjorde så godt de kunne.

– Vi skal snu hver stein i evalueringen. Vi skal finne ut av om vi på noen som helst måte kunne spart inn noe tid. Men jeg er helt sikker på at alle i politiet gjorde sitt aller beste den kvelden, sier hun.