Storaksjon på byggeplasser

Flere alvorlige feil ble avdekket da 22 byggeplasser i Oslo og omegn ble kontrollert i september. Kontrollene ble gjennomført av flere etater. To byggeplasser ble stengt på grunn av fare for liv og helse. Det ble også avdekket skatte- og avgiftsunndragelser.