Hopp til innhold

Stor sykepleiermangel i Østfold

I Østfolds pleie- og omsorgstjeneste er tre av 10 sykepleiervakter ledige på grunn av ubesatte stillinger og sykefravær. Det melder Norsk sykepleierforbund.

Fin og praktisk uniform

I Østfold har antallet ledige sykepleiervakter økt siden fjoråret.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Norsk sykepleierforbund gjennomførte i vår en undersøkelse av 15 av Østfolds kommuner hvor resultatene viser at det er stor sykepleiermangel og en økning i antall ledige vakter siden fjoråret.

En av fem sykepleiervakter erstattes av ufaglærte, og ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at ufaglærte er den største yrkesgruppen i pleie- og omsorgstjenesten i hele landet.

På grunn av ubesatte stillinger og sykefravær er det flere ledige sykepleiervakter i Østfold, og kun tre av 10 ledige vakter erstattes med faglærte sykepleiere. Én tredjedel av vaktene erstattes av pleiere med lavere kompetanse, mens én av fem sykepleiervakter blir erstattet med ufaglærte.

Én av seks ledige sykepleiervakter blir ikke erstattet i det hele tatt.

– Vi ser jo dessverre at det har vært lite planlegging av bemanning og kompetanse i Østfoldkommunene. Kommunene har tatt inn veldige mange ufaglærte i pleie- og omsorgstjenesten, men vi trenger sykepleiere, sier fylkesleder for Østfold i Norsk sykepleierforbund, Karen Brasetvik, til NRK Østfold.

Les også: Frykter pasienter ikke får den hjelpen de trenger

47 prosent ledige vakter i Skiptvet

Marker, Spydeberg, Rømskog, Askim og Sarpsborg hadde mellom 13 og 19,6 prosent ledige sykepleiervakter og lå dermed under gjennomsnittet for Østfold. Flest ledige sykepleiervakter hadde kommunene Moss, Skiptvet, Trøgstad, Halden og Våler. Her var mellom 34 og 47 prosent av vaktene ledige.

Virksomhetsleder for pleie- og omsorgstjenesten i Skiptvet kommune, Gro Abotnes, er ikke overrasket over at Skiptvet hadde 47 prosent ledige sykepleiervakter.

– Vi har hatt sykemeldinger og svangerskapspermisjoner. Vi har hatt to sykepleiere som har sluttet og en sykepleier som har flyttet. I en liten kommune så gir det en stor effekt, sier hun.

Abotnes påpeker likevel at de alltid har hatt sykepleiere tilgjengelig på vakt, og har nylig innført tiltak for å sikre sykepleierbemanningen til høsten.

– Vi har lykkes med arbeidet for å bedre forholdene, og fra høsten vil nesten alle sykepleierstillinger vil være besatt.

Trenger et sykepleierløft

Norsk sykepleierforbund i Østfold etterlyser en god arbeidsgiverpolitikk hvor rekruttering av sykepleiere planlegges bedre.

– Det er klart at når kommunene har fått ansvar for flere og mer alvorlig syke pasienter, som har behov for avansert medisinsk behandling og sykepleie, så krever det kompetanse. Dessverre så er det flere steder i kommunene hvor det er veldig dårlig sykepleierdekning, og det utfordrer oss i den daglige driften med å ha kvalifiserte folk på jobb.

Brasetvik mener kommunene trenger hjelp til å styrke sin sykepleierbemanning.

– Vi har bedt myndighetene om en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleierne. Vi trenger rett og slett et sykepleierløft.

Les også: – Det er et stort behov for flere sykepleiere