Stor konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme

Det antas at et titalls østfoldinger har dratt til Midtøsten for å delta i kampene – enten for å kjempe mot eller med terrororganisasjonen IS. Hjemme sitter rådville politikere og ber om hjelp.

Konferanse fra Sarpsborg Scene, om det felles ansvaret for å motvirke og forebygge at ungdom fra Østfold radikaliseres og deltar i hellig krig i Midt-Østen - og kommer hjem som en del av terrortrusselbildet.

Klokken 8 i dag åpnet konferansen Radikalisering og voldelig ekstremisme i Sarpsborg.

Konferansen kommer i stand etter at flere Østfoldinger har reist for å kjempe for Den Islamske Stat.

Deler erfaringer

Ifølge PST kommer den største terrortrusselen mot Norge fra et multi-etnisk ekstremt islamistisk miljø på Østlandet og fra hjemvendte fremmedkrigere som har vært i Syria og Irak.

Deltakerne kommer fra den politiske ledelsen i Fredrikstad og Sarpsborg og fylkeskommunen. Østfold politidistrikt skal fortelle hvordan de kommer radikaliseringen av ungdom i møte, og hvilke utfordringer de møter i arbeidet.

I tillegg skal flere forelese om erfaringer som er gjort andre steder som i Oslo og Storbritannia.

– Temaet har blitt mer aktuelt

Tone Faale

Tone Faale, SLT-koordinator i Sarpsborg, forteller at flere ønsker mer kompetanse.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Konferansen arrangeres av Politirådet i Fredrikstad, Politirådet i Sarpsborg og Østfold fylkeskommune.

– Vi begynte å planlegge konferansen i våres. Men så har temaet blitt enda mer aktuelt. Det har kommet flere saker fra blant annet Fredrikstad og Halden som har gjort at flere og flere ønsket kompetanse, og ser at vi trener å forstå dette mye bedre for å forebygge, sier Tone Faale, som er SLT-koordinator i Sarpsborg.

Hun håper at konferansen fører til at flere får kunnskap om problemet og hvordan de skal takle det.

– Jeg håper at de som jobber med barn og unge i Sarpsborg og Fredrikstad skal få inspirasjon og forståelse for hva dette handler om. Det er også viktig å høre de erfaringene som for eksempel Oslo kommune har gjort.

Konferansen varer til i ettermiddag, og NRK Østfold viser det hele direkte på nettet.

Her er programmet:

Kl. 08.00: Kaffe/ te og registrering
Kl. 08.30: Velkommen / kulturelt innslag
Kl. 08.40: Åpning av konferansen
Kl. 09.00: Innledende ord fra Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune, Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad kommune, Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold fylkeskommune
Kl. 09.20: Status og innsats i Østfold politidistrikt – ved politimester Steven Hasseldal
Kl. 09.50: Pause med kaffe/te og noe å bite i
Kl. 10.10: Arbeid med ekstremisme i England – ved Haras Rafiq, Quilliam Foundation
Kl. 11.10: Pause / benstrekk
Kl. 11.20: Erfaringer fra Oslo – ved Bjørn Øvrum, Oslo politidistrikt
Kl. 11.50: Lunsj
Kl. 12.50: Norsk Jihad – ved forfatter og journalist Lars Akerhaug
Kl. 13.50: Pause med frukt
Kl. 14.10: Arbeid med ungdom – ved prosjektleder Yousef Assidiq, Minotenk
Kl. 14.40: Kommunens rolle – ved Yngve Carlsson, KS
Kl. 15.10: Veien videre – tanker fra ungdom: Representant fra
Fredrikstad ungdomsråd og representant fra Ungdommens bystyre i Sarpsborg
Kl. 15.20: Veien videre – ved ordførerne i Nedre Glomma regionen