Stor klimakonferanse i Østfold

Kommunene og staten må legge bedre til rette for lokale klimakjempere, mener forsker ved senter for klimaforskning, Jonas Vevatne.

Rune Gustavsen, Morten Toresen

Rune Gustavsen og Morten Toresen er skjønt enige med alle andre NRK har snakket med på gata i forkant av dagens klimakonferanse: - Det offentlige må legge forholdene bedre til rette.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

I dag starter en miljøkonferanse på fylkeshuset i Sarpsborg, og der er Vevatne førstemann ut. Han skal snakke om nasjonale, regionale og lokale utfordringer i klimakampen.

Problemet må løses

Nå vil forskeren ha en løsning på problemet. Og han håper at folk endelig er ferdigsnakket om hvem som har skylda for klimaproblemene.

- Nå må vi heller se på hvordan vi kan løse dette problemet, sier forskeren.

Folk på gata ønsker bedring

Folk NRK møtte på gata mener også at det må legges til rette fra det offentlige dersom man skal få en ordning på miljøproblemet.

- Vi bor på et sted hvor de verken går buss eller er gangsti, og da er vi avhengige av bilen. Og da er det ikke like lett å være miljøbevisst, sier en kvinne på gata i Råde.

Trafikken bevis på at noe må gjøres

Mye av dette bør kanskje komme kommunene i Østfold og ellers i landet for øre.

Trafikken er et godt eksempel på at kommuner ikke har tenkt miljø i den grad de tydeligvis kanskje bør.

I Fredrikstad har utslippene økt med nesten 40 prosent på 10 år, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Av de 20 mest folkerike kommunene i landet, har Fredrikstad klart mest utslipp per innbygger.

- Staten har ikke vært veldig interessert i at kommunene skal ha en aktiv klimapolitikk. Men på tross av dette har mange kommuner laget klimahandlingsplaner og fått til en del gode tiltak, sier forsker ved Cicero, senter for klimaforskning, Jonas Vevatne.

Miljøet må med i kommunenes regulerings- og arealpolitikk. Men Vevatne mener at også kommunene har et poeng hvis de skylder på statens rammebetingelser.