Stopper testing av politihunderase - frykter for beredskapen

Hunderasen malinois vil ikke lenger bli testet som tjenestehund ved Politihøgskolen, fordi rasen har vært involvert i flere uheldige hendelser. Nå frykter hundeførere for beredskapen.

Rio er tjenestehund i Oslo politidistrikt

KAN BLI FÆRRE: Rio er av rasen malinois, som kan minne om en schæfer. Han jobber med narkotika, men i fremtiden kan det bli færre som Rio å se i politiets tjeneste.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Dette betyr i praksis en halvering av hundetjenestens beredskap. Det får enorme konsekvenser for den sivile redningstjenesten, men også for den generelle politiberedskapen, spesielt i Oslo, og i ytterste konsekvens også for terrorberedskapen i Norge, sier Anders Hjerthén.

Han er tillitsvalgt for hundeførerne i Oslo politidistrikt. En stor del av staben på fire ben består av den belgiske gjeterhunden, malinois.

Men nå kan det bli lenge til en ny malinois blir tjenestehund i landet.

– Testing på godt og vondt

Eirik Rosø

Eirik Rosø, seksjonssjef ved operativ seksjon på Politihøgskolen.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Årsaken er at Politidirektoratet skal vurdere om hunderasen fortsatt er egnet i tjeneste. Politihunder av denne typen har vært involvert i uheldige hendelser, der hunden har gått til angrep på mennesker, blant annet på en kennel i Asker.

Nå har Politihøgskolen valgt å stoppe testingen av hunderasen, skriver fagbladet Politiforum som omtalte saken først.

– Vi har erfaring med testing av malinois både på godt og vondt. Men nå har direktoratet valgt å se på en hel rase, og da tar vi konsekvensene av det på grunn av usikkerheten som er knyttet til rasen, sier Eirik Rosø, sjef ved operativ seksjon på Politihøgskolen.

Hva består usikkerheten i?

– Det er det direktoratet skal svare på.

Politidirektoratet har ikke svart på NRKs henvendelser, men sier til Politiforum at de er i startfasen av undersøkelsene og at de skal konkludere i løpet av våren.

Etterlyser dokumentasjon

Anders Hjertén

Anders Hjerthén, tillitsvalgt for hundeførerne i Oslo politidistrikt.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Politiet bruker malinois både som patruljehund og til sporing av narkotika eller kroppsvæsker i krimsaker. Ifølge Politihøgskolen finnes det omtrent 30 malinoiser i tjeneste i dag, over halvparten av dem i Oslo politidistrikt.

Hjerthén i hundetjenesten i Oslo frykter at både direktoratet og høgskolen allerede har stilt rasen i et dårlig lys.

– Jeg savner dokumentasjon som sier at denne hunderasen er farligere enn andre. Det er en rase som brukes av forsvars- og politistyrker over hele verden, sier han.

Frykter arbeidsledige hunder

Tjenestehunden Rio ble godkjent høsten i fjor og jobber i dag som narkotikahund. Hjerthén er redd for at han og andre av rasen malinois skal bli arbeidsledige.

– Det er et problem for oss når vår faglig ledelse i direktoratet forhåndsdefinerer denne rasen som farlig. Da blir det vanskelig for en hundefører å ha den i tjeneste.

– Kan folk være trygge hvis de møter denne rasen i tjeneste?

– De kan være trygge både når de møter malinois, schæfere eller andre typer politihunder. De blir kvalitetssikret med jevne mellomrom, så det er ikke noe grunn å sette spørsmålstegn ved disse hundene, sier Eirik Rosø, sjef ved operativ seksjon på Politihøgskolen.