Hopp til innhold

Theodor (13) får bedre resultater av å jobbe hjemme

Lærere melder om flere elever som gjør det bedre etter at skolene stengte. Theodor Lien er blant dem som har blomstret med hjemmeundervisning.

Theodor Lien

Theodor Lien trives med hjemmeundervisning, men savner klassekameratene sine.

Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

– Jeg kan få sitte og jobbe mer for meg selv uten at andre vil ha min oppmerksomhet. Jeg har også fått mer søvn, sier Theodor Lien.

13-åringen går i 8. klasse på Tranby skole i Lier. I fire uker har han og elever i hele Norge hatt hjemmeskole.

I stedet for å sitte i klasserommet med medelever og lærere, har undervisningen foregått via PC og iPad.

– Jeg har hatt bedre konsentrasjon og bedre resultater enn på skolen, sier Lien, som beskriver seg selv som en stille og arbeidsom elev.

– Stille elever får vist seg frem

kontaktlærer ved Tranby skole i Lier, Tina Wolf

Tina Wolf er kontaktlærer ved Tranby skole.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Flere lærere forteller at hjemmeundervisningen så langt har vært vellykket. Kontaktlærer ved Tranby skole, Tina Wolf, ser at mange elever nå blomstrer.

– En del av dem som kanskje er litt stille, som ikke tør å ta plass på skolen, de har funnet mer rom til å få vist seg frem, sier Wolf.

Hjemmeundervisning har gjort at enkelte elever føler mer ro og konsentrasjon og dermed presterer bedre på skolen.

– Det er lettere å fokusere, og så er det ikke så mye press på at du må være flink, sier Nadine Tande Solberg som går i 8. klasse på Tranby skole.

Lærer og leder for 9. trinnet på Stord ungdomsskole, Hanne Flatøy

Hanne Flatøy er lærer ved Stord ungdomsskole.

Foto: Eli Bjelland / NRK

Også på Stord i Vestland har de samme erfaringer.

– Jeg snakket med en kollega som sa at vi har en elev som har produsert mer disse ukene, enn han har gjort på et helt år. Det har noe med den roen som noen får, sier lærer og leder for 9. trinnet på Stord ungdomsskole, Hanne Flatøy.

Nadine Tande Solberg med hjemmeundervisning

Nadine Tande Solberg sier det er lettere å være fokusert med hjemmeundervisning.

Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Ber skolene følge opp disse elevene

Psykologspesialist Dag Nordanger ber skolene legge bedre til rette for dem som blir stresset av vanlig undervisning.

– Det skal ikke så mye stress til før vi mennesker begynner å underprestere, sier Nordanger.

Han jobber på RVTS Vest – et ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Og han har snakket med flere lærere som har samme erfaring med hjemmeundervisning.

Mens mange barn er ekstra sårbare nå som de må være hjemme, er det andre barn som til vanlig er ekstra sårbare på skolen, mener Nordanger.

Dag Nordanger, psykologspesialist

Dag Nordanger er psykologspesialist ved RVTS Vest.

Foto: Ingvild Fjelltveit/NRK

– De elevene som opplever skoledagen som litt stressende, at det er for mange forstyrrende elementer. De vil ikke få utnyttet sin kapasitet til fulle.

Han oppfordrer skolene til å følge opp de elevene som har blomstret med hjemmeundervisning, og legge bedre til rette for disse elevene når skolen blir vanlig igjen.

Tror elevene savner skolehverdagen

– Noen elever gir uttrykk for at det sosial har vært en «time-out». Det er hektisk å være på skolen med 25 andre elever rundt deg hele dagen. Det er ikke alle elever det gir den optimale læringsarenaen, sier rektor ved Sagvåg skule på Stord, Lars Bakka.

– Det er stress, det er lyd og det er andres kommentarer. Det skjer mye i et klasserom, legger han til.

Rektor ved Sagvåg skule på Stord, Lars Bakka, følger hjemmeundervisning.

Rektor Lars Bakka følger med på hjemmeundervisning.

Foto: Eli Bjelland / NRK

Både Bakka, Flatøy og rektor ved Tranby skole, Anette Fossnes, tror elevene savner den vanlige skolehverdagen.

– Før påske hadde vi en grundig evaluering fra foresatte, og spurte hva de trodde ble den største utfordringen hvis dette vedvarer, forklarer Fossnes, før hun fortsetter:

rektor ved Tranby skole, Anette Fossnes

Rektor ved Tranby skole, Anette Fossnes.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Da er det helt entydig at de savner det sosiale. De savner vennene sine. Ensomheten blir den største utfordringen. Så over en kort periode kan nok mange vise at de får til mye faglig ved å jobbe i sitt eget tempo og styre dagen sin selv. Men det å være i et sosiale fellesskap må vi aldri undervurdere. Det er kjempeviktig.

Der får rektor støtte fra eleven.

– Jeg sitter jo med de samme folkene hele tiden. Det er moren min, faren min og broren min, sier Theodor Lien.

Tar med seg erfaringer

Rektor Fossnes forteller at hjemmeundervisningen går bra og at det er viktige erfaringer å ta med seg når den vanlige skoledagen vender tilbake. Blant annet det at dette har vært et digitalt løft for skolen, og at dette i fremtiden kan brukes til å legge til rette for hjemmeundervisning hvis elever blir syke eller må være hjemme av andre grunner.

På Stord vil de i fremtiden forsøke å legge mer til rette for elever som trenger ro rundt seg.

– Det er ikke noe i veien for at de kan sitte på et grupperom og ha «teams» sammen med en lærer. Kanskje det er mindre skummelt enn å stå ansikt til ansikt med en lærer, sier Flatøy.