Stig (24) bor i et forlatt uthus

Stig (24) er en av 6000 nordmenn som ikke har noe sted å bo. Nå setter regjeringen ned et utvalg som skal finne løsninger på utfordringene i den sosiale boligpolitikken.

Bostedsløs Stig Lundberg Strand i Fredrikstad

- Jeg ønsker meg bare et lite krypinn, sier bostedsløs Stig Lundberg Strand i Fredrikstad.

Foto: Tor René Stryger / NRK

(NRK Østfold presiserer at dette er en sak fra 2010, som desember 2015 har fått en voldsom spredning på sosiale medier.)

Det er fullt av skrot i det forlatte uthuset der 24-åringen Stig Lundberg Strand sover. Bak en defekt fryser har han funnet en madrass. Ei dyne er alt han eier selv - og klærne han går i.

– Her sover jeg, sier han og peker på madrassen midt i mellom mengder av skrap som noen har latt ligge igjen. Hovedhuset ved siden av skal rives.

Her lå han i vinter. I 20-30 minusgrader. Han deler skuret med rotter.

– Det lukter rottepiss over alt. Det er ikke meningen at folk skal bo slik som dette. Jeg ønsker meg bare et lite krypinn med et kjøleskap, en TV og en dusj. Og en god seng, sukker Stig Lundberg Strand.

LES:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bostedsløs Stig Lundberg Strand i Fredrikstad

Stig Lundberg Strand.

Foto: Tor René Stryger / NRK

400 barn uten bosted

Over 6000 personer i Norge er registrert som bostedsløse, det vil si at de verken eier eller leier bolig. Av disse er 400 barn.

I dag setter regjeringen ned et nytt utvalg som skal se på hva som kan gjøres for å bedre situasjonen.

Utvalget skal se på hvordan leiemarkedet fungerer, boligbehov, bostedsløshet, boligen som ramme for barns oppvekstvilkår og boforhold og levekår for de mest utsatte gruppene.

LES OGSÅ:

– Har gjort for lite

Leder av Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, mener regjeringen har gjort altfor lite for å komme bostedsløsheten til livs. Han er heller ikke særlig imponert over at man nå setter ned et utvalg.

– Det produserer bare mer papir, istedenfor hjelp til de som trenger det. Regjeringen burde heller sørge for et knippe tiltak for de som rammes av fattigdom, rus og psykiske lidelser, sier Høybråten.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete avviser kritikken fra KrF-lederen.

– Hvis vi bare hadde satt ned et utvalg, så hadde han hatt et poeng. Men vi har hatt en storstilt satsning, blant annet gjennom Husbanken, på sosial bostedsbygging. Men vi er også avhengig av at et utvalg kan analysere situasjonen, slik at vi kan få en helhetlig gjennomgang av dette viktige området, sier Navarsete.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stig Lundberg Strand

Kommunen sliter med å finne bolig til Stig Lundberg Strand.

Foto: Tor René Stryger / NRK

– Visste ikke

Leder for boligavdelingen i Fredrikstad kommune, Lisbeth Jaavall, var ikke klar over at noen bor så dårlig som Stig Lundberg Strand.

– Vi har ikke opplysninger om at noen sover ute. Alle finner en seng hver dag, sier hun.

Derfor blir hun overrasket når NRK tar henne med til stedet der Stig bor.

– Dette er ikke hyggelig, og ikke slik vi vil at noen skal ha det. Dette kan vi ikke være bekjent av, og målet er at vi skal få bygget et hybelhus med bemanning for denne gruppen beboere, sier Lisbeth Jaavall.

LES: – Ragnar ga de bostedsløse et ansikt

Vanskelig å kartlegge

Det er vanskelig å få oversikt over hvor mange mennesker som reelt sett ikke har noen adresse eller ordentlig tak over hodet.

Det rapporteres inn tall fra kommunene over folk uten fast bolig, men her kan man ikke se hvor mange som faktisk bor på gata og ikke sitter fengslet eller får hjelp institusjon.

I 2008 kom en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), som konkluderer med at det finnes over 6000 bostedsløse i Norge.

Klikk her for å lese hele rapporten.

Blir ikke færre

Fellesnevneren for mange kommuner, bortsett fra Oslo hvor tallet har gått litt ned, er at antallet personer uten fast bolig holder seg rimelig konstant.

LES: 1500 bostedsløse i Oslo

På landsbasis har antallet bostedsløse holdt seg rundt 6000 de siste femten åra, viser rapporten fra NIBR. Tallet gikk noe ned tidligere dette tiåret, men har økt igjen.

Lisbeth Jaavall ved boligavdelingen i Fredrikstad sier at tallet på 50 bostedsløse i kommunen har vært det samme i mange år.

– Det er nesten umulig å få lista til å bli kortere, sier hun.

For hver Jaavall finner en bolig til, kommer det en ny til på lista. Det er mangel på boliger i markedet, og ikke alle passer til å være i et normalt leieforhold. Særlig ikke når de har rusproblemer.

Stig Lundberg Strand har riktignok fått tilbud om å bo midlertidig på Utne Camping, som NAV bruker som innlosjering av akutt bostedsløse i Fredrikstad.

Dette har Stig avvist, siden det er svært langt fra byen, dit han må gå for å skaffe seg mat på Varmestua og ha sosial omgang.