Sterke reaksjoner på planer om muslimsk senter

Planene om et nytt muslimsk kultursenter i Askim er møtt med forholdsvis sterke reaksjoner i sosiale medier. Mohammad Rafaqat Ali ber folk sette seg inn i saken før de kommenterer den.

Muslimsk kultursenter i Askim

Muslimsk kultursenter i Askim holder til i lokaler som ikke er godt egnet.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Ali, som er nestleder i muslimsk kultursenter i Askim, er overrasket over sterke reaksjoner i sosiale medier på planene om et nytt forsamlingshus. Fram til slutten av januar kan folk komme med innspill til kommunen om hva de synes.

Muslimsk kultursenter disponerer i dag et lokale som er lite egnet, og det arbeides med planer for et nybygg. To ulike tomter blir vurdert.

Mohammad Rafaqat Ali

Mohammad Rafaqat Ali er nestleder for muslimsk kultursenter i Askim.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Foreløpig har Ali sett mest negative reaksjoner.

– Folk snakker om et 11 meter høyt bygg. Utsikten kommer til å bli blokkert. Det vil bli utrolig mye trafikk, folk er bekymret for barnas trygghet. De frykter at verdien på huset kommer til å falle, dersom et slikt senter dukker opp. I bunn og grunn er det ikke riktig, sier han.

Et galt bilde av Islam

Ali tror det er skapt et galt bilde av Islam gjennom media i dag:

– Folk tror at det som foregår i Midtøsten, i Syria, Irak og så videre, at det betyr at det blir radikalisering av mennesker her i Askim. Folk danner seg et bilde som er helt feil, sier han.

– Er det ikke forståelig at folk blir engstelig, når de ser hva som skjer?

– Vi har forståelse for at folk blir engstelige, men de må sette seg litt mer inn i saken før de uttaler seg.

Ikke minaret med bønnerop

Mohammad Rafaqat Ali understreker at det er et forsamlingslokale de planlegger. Hvor stort kultursenteret på Ihlen blir er ikke avgjort. Det er medlemmene selv som skal finansiere det.

– Noen minaret med bønnerop skal det ikke bli. Det blir et religiøst forsamlingslokale, sier han.

Senteret kan bli leid ut til bryllup bursdager minnesamvær og liknende.

– Alle som er nysgjerrige er velkommen til å se inne i senteret. Vi er tilgjengelige for dem. Vi har ikke noe å skjule, sier han.

Vil ha innspill

Vigdis Hilmo

Arealplanlegger Vigdis Hilmo i Askim kommune.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Foreløpig har de bare den første planen om regulering ute på høring.

– Fram til 29. januar vil Askim kommune ha innspill fra innbyggerne, sier arealplanlegger Vigdis Hilmo. – Det gjelder også om de mener området er egnet eller ei, om det er andre områder som er bedre egnet

– Kan man mene at det ikke skal være i Askim i det hele tatt?

– Man kan ha synspunkt på det, men Askim er jo en flerkulturell by. Det er mange muslimer i Askim. De har allerede i dag et lokale som ikke er så godt egnet. Det vil være naturlig at vi prøver å se hvor i kommunen man kan finne en løsning for dette behovet, sier Hilmo.