Sterk vekst i Strømstad

Storbyregionene vokser kraftig på svensk side av grensen, men enda en gang er lille Strømstad blant de fremste på tilvekst.

Strömstad sentrum

Strømstad kommune har rundt 11 000 innbyggere, men er godt forspent med dagligvarebutikker.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Storbyregionene står i dag for mer enn halvparten av den totale tilveksten i Sverige på økonomisiden, sier Peter Vikström, ansvarlig for en fersk rapport fra ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Det er først og fremst Stockholm, Göteborg ogh Malmö som viser høy tilvekst innen produksjon, sysselsetting og befolkningsvekst, de siste ti årene, men også enkelte regioner av mindre størrelse har vokst mye.

Grensehandel

Den sterke tilveksten i Strømstad kommer først og fremst av nærheten til Norge. Det selges dagligvarer innen grensehandelen for to milliarder i regionen årlig, melder ITPS.

Foto: Rainer Prang / NRK

Strømstad blant toppene 

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier konstaterer at det er stor forskjell i tilvekst mellom regionene, og forskjellene fortsetter å øke.

Malmö har hatt den beste utviklingen av de tre største byregionene med en vekst på 5,2 prosent, Stockholms tillvekst er 4,9 prosent og Göteborg har 4,6 prosent. 

Enkelte små regioner strutter av vellykkethet, og gjennom de siste ti årene er det Strømstad, tett fulgt av Vetlanda og Dorotea, som topper svensk tilvekstbarometer:

- Den sterke tilveksten i Strømstad kommer først og fremst av nærheten til Norge. Det selges dagligvarer for to milliarder i regionen årlig, og dette dette innvirker selvfølgelig på etableringsvilje, sysselsetting og økonomi, sier  Mikael Foberg, som representerer bedriftene i kommunen i en pressemelding.

Liten, men stor

Strømstad kommune har rundt 11 000 innbyggere, men er godt forspent med dagligvarebutikker.

Regionen, som omfatter Svinesund og Strømstad, har kapasitet innen dagligvarebransjen som tilsier en befolkning på 350-500 000 mennesker.

Fylket Västra Götaland består av 49 kommuner, og befolkningsmessig utgjør Strømstad kun 0,8 prosent av regionens totale befolkning.

I 2006 stod Strømstad for 8,2 prosent av dagligvarehandelen i hele Västra Götaland, og det er derfor sterkt at man i 2007 holder stillingen og kan slå i bordet med svært gode handels- og veksttall.