Hopp til innhold

Sterk uenighet om Oslopakke 3

Hele prosjektet kan spore av, mener de rødgrønne partiene.

Bilkø
Foto: NRK

De rødgrønne partiene i Oslo og Akershus frykter at Oslopakke 3 er i ferd med å spore av.

Utregninger som partiene har gjort viser at det vil mangle 25 milliarder kroner til en lang rekke vei- og kollektivprosjekter mot slutten av bompengeperioden. Blant prosjektene som er i fare er RV4 i Nittedal, miljølokk over E6 i Groruddalen, Fornebubanen og Mossevei i tunnel.

LES OGSÅ: Oslopakke 3 krymper

LES OGSÅ: Ny E18 vil øke trafikken

LES OGSÅ: Beskyldes for løftebrudd

- Binder mye av pengene tidlig

En årsak til svikten er de store låneopptakene som styringsgruppa vil foreta tidlig i perioden, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Akershus fylkesting, Siri Hov Eggen.

- Det som skjer når man tar opp lån tidlig i perioden, er at du binder veldig mye av pengene tidlig og da er det ikke mer penger igjen til de prosjektene som kommer i slutten av Oslopakke 3-perioden som går ut 2027.

Ifølge et notat fra de rødgrønne partiene i Oslo og Akershus vil renter og avdrag spise opp store deler av bompengeinntektene i den siste oslopakke 3-perioden mellom 2017 til 2027.

Lånekostnadene vil bli høye

Ifølge notatet vil lånekostnadene utgjøre rundt 10 milliarder kroner, samtidig som 16 milliarder er bundet opp til drift av kollektivtrafikk. Når inntektene i den samme perioden er på 30 milliarder kroner, vil det stå usle 4 milliarder igjen å bruke på den lange rekka av vei, kollektiv og miljøprosjekter som fotsatt står i kø for å penger.

Blant disse er RV 4 i Nittedal, Miljølokk over E6 i Groruddalen, Fornebubanen og andre tiltak til en samlet kostnad av mellom 25 og 30 milliarder.

- Bekymringen er jo at styringsgruppa bare har lagt frem et handlingsprogram for de fire første årene. De har så langt verken vist oss eller gått i dialog på hva som skal skje etter 2013, som er den første handlingsplan-perioden. Og det er jo det som er interessant.

Det er høyres fylkesordfører Nils Aaage Jegstad og Frps samferdselsbyråd i Oslo, Jøran Kallmyr, som er de politiske representantene i styringsgruppa. I sitt forslag har de prioritert å framskynde utbygging av E18 vestover og ta opp lån for å dekke opp prisvekst og sviktende bompengeinntekter. Forslaget vil møte motstand i fylkesting og bystyre.

Krever lokalpolitisk enighet

- Sånn som det virker nå, så kommer ikke vi til å stemme for det. Vi har behov for å få dette i en annen retning.

Er det ikke da er fare for at hele Oslopakke 3-prosessen kan havarere? Stortinget krever jo en lokalpolitisk enighet.

- Det bør jo styringsgruppa ha tenkt på i den tid de la frem et forslag som avviket så sterkt fra det lokale, opprinnelige forliket.

Det nærmer seg nå en uke til politikere i fylkesting og bystyre skal ta stilling til styringsgruppas forslag handlingsprogram. I dag vil de rødgrønne partiene møte politisk ledelse i samferdselsdepartmentet og blant annet be om mer tid, sier Siri Hov Eggen.

- Vi vil først diskutere tidsfristene med departementet. Det er jo sånn at dette skal legges inn som et vedlegg i Statsbudsjettet. Det har vi behov for å diskutere. Så vil vi selvfølgelig informere og vise de utgreiingene som vi har gjort og hva det vil bety for finansiering av de eksisterende prosjektene.