Denne er stengt nesten hver dag

Oslofjordtunnelen stenges 300 ganger hvert år. Rundt ni av ti stengninger skyldes uforutsette hendelser, og det koster samfunnet mange millioner i året.

Oslofjordtunnelen

Når Oslofjordtunnelen er stengt, må bilistene enten vente til tunnelen åpner, eller de må kjøre via Oslo.

Foto: Knut Brendhagen

Det er to hovedårsaker til at Oslofjordtunnelen stenges. Enten er det på grunn av hendelser i tunnelen, eller at det skal gjennomføres vedlikeholdsarbeid.

Til Drammens Tidende innrømmer Statens vegvesen at de ikke hadde sett for seg så mange stengninger da tunnelen ble åpnet i 2000.

– Vi hadde ikke forventet så mange stengninger, men når vi først stenger, så stenger vi av sikkerhetsmessige årsaker, sier seksjonsleder for Drift Akershus, Trond Holtvedt til avisen.

Når tunnelen stenges på grunn av uforutsette hendelser, er det først og fremst kjøretøy som har motorstopp, eller gjenstander i veibanen etter dårlig sikring av last som er årsaken. Imellom 250 og 270 tilfeller er slike hendelser grunnen til at tunnelen stenger.

– Tunnelen stenges nesten daglig for kortere perioder på grunn av hendelser i tunnelen. Det er selvfølgelig uheldig, men vi gjør det av sikkerhetsmessige årsaker, sier Holtvedt.

Les også:

Koster rundt 19 millioner i året

Drammens Tidende har bedt Transportøkonomisk institutt kalkulere kostnadene ved stengningene. Assisterende direktør Kjell Werner Johansen har tatt utgangspunkt i at tunnelen er stengt 260 ganger.

Ut fra kalkylene hans, viser det seg at den totale kostnaden for samfunnet da vil være på 19 millioner kroner i 2015. Dyrest er de uforutsette hendelsene.

– Det er dyrt med stengte veier, Ved en uforutsett stengning er ulempen langt større, kanskje dobbelt så stor, sier Werner Johansen.

Ny løsning klar tidligst i 2019

I dag kjører det rundt 7.500 kjøretøy gjennom tunnelen hvert døgn. I 2039 forventes det at trafikken vil være på 20.700 kjøretøy i døgnet.

Samferdselsdepartementet har ennå ikke landet på en varig framtidig løsning. Enten kan det bli bygd et nytt tunnelløp, eller det kan bli aktuelt å bygge bru over Oslofjorden.

Statens vegvesen har frist på seg fram til 2019 for å bygge gode nok rømningsveier.

– Da blir det enten en rømningstunnel eller en fullstendig tunnel. Dersom vi får løp nummer to med rømningsvei vil antall stengninger helt klart gå ned, mener Trond Holtvedt.

Han sier de kan leve med det antall stengninger som er i dag.

– Foreløpig gjør vi det. Vi avventer jo beslutninger på hva som skal skje, avslutter Holtvedt.