Stenger Facebook for skoleelever

Facebook-bruken på de videregående skolene i Østfold har ført til sammenbrudd i datasystemene.

Det er synd og det er desverre også veldig typisk. Det offentlige ønsker å bruke sosiale medier og nett-teknologi mye mer enn hva nettverkene og datasystemene deres er rustet opp til å ta seg av.

Rådgiver Ingeborg Voland, Isobar / NRK.no

Østfold fylkeskommune åpnet for at elever og lærere kunne bruke sosiale medier på skolen i vår, men nå har nettet blitt så overbelastet at fylkeskommunen har blitt nødt til å stenge nettverket.

– Vi ser etter måter å løse kapasitetsproblemene

Vi befinner oss på fylkeshuset i Østfold, hvor problemet har oppstått. Nettsider som facebook og twitter skulle åpnes fordi sosiale medier skal være en del av undervisningen.

Dermed åpnet man for en voldsom økning av datatrafikk - som gjen førte til kaos.

– Vi ser etter måter å løse kapasitetsproblemet på. Hvordan vi både skal kunne ha tilgang på Facebook uten at det ødelegger for de andre bruksområdene vi er avhengige av nettet til, sier fylkesdirektøren for opplæring i Østfold, Egil Olsen.

Typisk i det offentlige i dag

Olsen sier fylket og skolene visste at Facebook ville dra med seg større trykk på skolenes dataressurser, men Ingeborg Voland i det digitale kommunikasjonsbyrået Isobar, mener skolenes datakraft er alt for lav i forhold til skolenes ambisjoner.

Ifølge henne er dette typisk for datakapasiteten i det offentlige i dag.

– Det er synd og det er desverre også veldig typisk. Det offentlige ønsker å bruke sosiale medier og nett-teknologi mye mer enn hva nettverkene og datasystemene deres er rustet opp til å ta seg av, sier Voland til NRK.no.

Se video:

Video Facebook stengt på videregående skoler i Østfold

Facebook stengt på videregående skoler i Østfold