Hopp til innhold

Stenger Drammenbanen i fire dager

Skal du ut å reise med tog på Østlandet i helgen bør du beregne ekstra god tid. Planlagte arbeider stenger Drammenbanen i fire dager.

Tog på Drammen stasjon

MANGE PÅVIRKES: Oppgradering av signalanlegg og bytte av sporveksler vil påvirke mange togpassasjerer de neste dagene. Det vil ikke gå tog mellom Asker og Drammen stasjon. Arkivfoto.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Drammenbanen og Askerbanen er blant landets tettest trafikkerte strekninger. Banene brukes blant annet av flere lokaltogpendler på Østlandet og av intercitytogene til og fra Vestfold.

Og når det skal gjøres oppgraderinger på en så trafikkert strekning påvirker det mange passasjerer.

– Dette er en situasjon vi prøver å unngå. Vi prøver å holde oss til fellesferie og helger når vi skal stenge, men på grunn av at dette arbeidet er så omfattende må vi bruke fire dager og da blir det noen ukedager også, dessverre, sier kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Kjell Bakken.

Han oppfordrer folk til å beregne ekstra god tid og følge med på nettsidene til NSB og Flytoget.

Drammen stasjon stengt

Kjell Bakken

VIKTIG ARBEID: Kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Kjell Bakken, sier de skal gjøre viktige oppgraderinger som dessverre tar tid.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

I løpet av de fire dagene som Drammen stasjon er stengt, gjøres det oppgraderinger av signal- og sikringsanlegget, samt ulike andre tiltak for å ivareta sikkerheten og økt trafikkmengde ved stasjonen.

En av de største jobbene som gjøres er at det gamle stillerapparatet ved stasjonen byttes ut med et skjermbasert system.

– Signalanlegget skal bli mer moderne og få bedre kapasitet. Arbeidet er veldig viktig. Fra 14. desember får vi flere avganger mellom Drammen og Oslo, derfor må vi øke kapasiteten, sier Bakken.

Ved innføringen av nye ruter får Drammen stasjon blant annet én ny avgang per time til og fra Oslo.

Dette skjer ved at pendelen mellom Skien og Lillehammer deles i to, slik at det blir separate avganger på strekningene Skien-Eidsvoll og Drammen-Lillehammer. Stasjonen vil da håndtere over 400 tog i døgnet.

Skal bytte gamle skinner

I Lieråsen tunnel skal det blant annet byttes fire sporveksler.

– De er fra 1973 da tunnelen ble åpnet. De er nedslitt. Det er på høy tid å få byttet dem, sier Bakken.

Det skal også gjøres ulike typer signalarbeid i tunnelen, i tillegg til geologkontroll av fjell og inspeksjon av betong. Videre skal gamle skinner flyttes ut av tunnelen og over i containere.

På deler av strekningen mellom Lysaker og Asker skal det gjøres forebyggende vedlikeholdstiltak på jernbanens signal-, tele- og kontaktledningsanlegg. I tillegg skal gamle skinner byttes ut med nye ved Slependen.

– Siden vi likevel må stenge kan vi også få gjort mye vedlikeholds- og kontrollarbeid for at anleggene skal være tipp topp, sier Bakken.

Togstans etter signalfeil i Lier-tunnelen

De video fra Drammen stasjon i juli da det var togstans og trøbbel.