Hopp til innhold

Stenger deler av tømmerhavn

Denne helgen går siste tømmerlast fra langkaia i Drammen. Skogsentreprenørene i Buskerud mener det haster å få en ny tømmerkai.

Deler av tømmerkaia i Drammen stenges

Deler av tømmerkaia i Drammen stenges fordi fundamentene er gamle og dårlige.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Helst vil de ta i bruk terminalen på Lierstranda som Tofte tidligere brukte, skriver Nationen. Men Lier kommune har langsiktige planer om å bygge ut området ved fjorden og vil ikke la skogbruksnæringen bruke området midlertidig.

Les også: Trenger ny havn for tømmereksport

Frykter slutten for skogbruket

Kristoffer Hallerdalen og andre skogentreprenører i Buskerud frykter at tømmersalget vil stoppe dersom det ikke kommer en snarlig løsning for utskiping av tømmer.

Han driver et selskapet Helleerdalen Skogsdrift sammen med sønnen og sier til avisa at han er bekymret over situasjonen.

– Dette er en næring med dyrt utstyr, og relativt lave priser. Jeg har lån på maskinen min som skal betales og har ikke råd til å ha den stående.

Han mener det skal lite til for å knekke ryggen på bransjen nå.

– Får vi ikke på plass en ny tømmerhavn i drammensregionen snart, vil høye transportkostnader true hele næringen. Da må vi frakte tømmeret ut av landet med lastebil eller tog, som er langt dyrere. Konsekvensene blir lavere produksjon av tømmer og oppsigelser.

For dårlig sikkerhet

– Kaiene er bygget på tømmerstokker og vi har hatt dykkere ned for å se på dem. Det er ikke lenger forsvarlig å bruke kaia til utskiping av tømmer, sier havnedirektør Einar Olsen.

Det er ikke lenger forsvarlig å bruke havna til tømmer.

Det er ikke lenger forsvarlig å bruke havna til tømmer.

Foto: Totdis Gauteplass / NRK

Havna kutter derfor nå halvparten av tømmereksporten fra Drammen.

Alternativer for næringen er å frakte tømmeret til Sarpsborg eller Skien.

Regjeringen vil ikke gripe inn

Skogbruksnæringen kan ikke vente seg hjelp fra regjeringen for å få en tømmerhavn raskt på plass, skriver avisa.

Statssekretær Per-Willy Amundsen sier det er et spørsmål om lokaldemokrati.

– Det er unaturlig for regjeringen å gripe inn i en slik sak, vi har heller ingen virkemidler.

Planlegger ny dypvannshavn

Andelslagene Viken Skog, SB Skog, Nortømmer (eid av Norskog) og Glommen Skog har dannet selskapet Drammens­regionens virketerminaler. Målet er å opprette en ny felles tømmerhavn for å ta unna opptil én million kubikkmeter med eksporttømmer.

Men det vil ta tid å få en slik havn på plass og næringen har ikke tid til å vente mener Kristoffer Hallerdalen.