Stenger deler av Svinesundbrua

De neste årene kommer fremkommeligheten på den nye Svinesundbrua til å være begrenset. Det bekymrer sentersjefen på Nordby Shoppingsenter.

Ny Svinesundbru

Den nye Svinesundbrua ble påbegynt i 2003 og sto klar i 2005.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den nye Svinesundbrua ble åpnet i 2005. Nå blir deler av brua sengt for rehabilitering.

– Deler av broen skal males om. Det er et omfattende arbeid som krever mye planlegging, sier Oscar Lindblad til Strömstads Tidning.

Lindblad jobber for det svenske Trafikverket og er ansvarlig for prosjektet. Han forteller den svenske avisa at det ennå ikke er klart når prosjektet skal settes i gang.

– Vi håper å kunne begynne arbeidet senere i år, men i hovedsak vil det pågå i 2018 og i 2019.

Svinesundsforbindelsen er den mest trafikkerte grensestasjonen mellom Norge og Sverige. I 2015 passerte 7,66 millioner kjøretøy over de to bruene ved Svinesund.

Påvirker trafikken

To av fire kjørefelt på den 704 meter lange brua kommer til å være avstengt når arbeidet pågår. Det kommer til å påvirke trafikken. Trafikverket analyserer nå trafikken som passer brua for å se hvilke konsekvenser det kan få.

Svinesundbruene

Deler av trafikken kan bli ledet over til den gamle Svinesundbrua.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Det vi har sett er at det på normale dager ikke skal være noe problem. Under langhelger og i ferietider er det derimot trafikktopper, vi forsøker å se hvilke løsninger vi kan få til for å unngå køer, sier Lindblad til avisa.

En slik løsning kan ifølge Strömstads Tidning bli å lede en del av trafikken til den gamle Svinesundbrua, eller å informere trafikantene om den begrensede fremkommeligheten for å få dem til å spre kjøringen utover døgnet.

Bekymret for svenskehandelen

Nordby Shoppingsenter satt besøksrekord med over 7 millioner besøkende i 2016. De satt også omsetningsrekord. Nå frykter senterlederen at trafikkproblemer kan påvirke besøkstallene de neste tre årene.

Ståle Løvheim

Sentersjef på Nordby Shoppingsenter er bekymret.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Det er klart at man kan bli litt bekymra. Tilgjengelighet er viktig. Vi håper vi kan få løst dette på best mulig måte, sier sentersjef Ståle Løvheim til NRK.

Løvheim skal kontakte det svenske Trafikverket for å få vite mer om de planlagte arbeidene.

– Vi kommer nok ikke unna arbeider på brua, men vi håper det kan bli lagt til høstmånedene. Sommeren er høysesong for oss.