- Trenger krafttak for miljøet

Billigere billettpriser og sterkere subsidiering av kollektivtransporten står sentralt hos Steinar Høiback fra Miljøpartiet De Grønne.

Steinar Høiback (MDG)
Foto: Privat

Miljø og klima var viktigst da Høiback valgte Miljøpartiet. Tidligere var han medlem av Venstre.

- Som tidligere Venstre-medlem fant jeg politikken i MDG mer konkret og realistisk knyttet til de store utfordringer vi har, særlig innenfor klimapolitikken, sier Høiback.

Klima, økonomisk bærekraftig politikk og dyrevern er sakene han mener er viktigst. Lokalt trekker han frem samferdsel.

- Det er meget viktig for miljø og klimapolitikken at vi kan ta et krafttak i investeringen for mer kollektiv transport, billigere billettpriser, sterkere subsidiering av kollektiv transport, sier Høiback.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Ja.

- Må redusere klimautslippene

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Prioriteringen av og vilje til praktisk handling som reduserer klimautslippene, sier Høiback, som aller helst vil samarbeide med SV og Venstre.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Økte overføringer fra stat til sykehus, sier Høiback.

Forebygging

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Satsing på forebyggende tjenester som uteseksjon og bedre bo og behandlingstilbudet til rusavhengige. Man er nødt til å spørre de rusavhengige om råd.

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Jeg vil se dokumentasjon på dette og innhente råd fra innvandrergrupper før jeg kan svare – her er det viktig med involvering slik at inkluderingen blir reell, sier han.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Skoledagen for grunnskolen er grei som den er – noe mer usikker på videregående. Foreldrebetalingen for SFO bør ikke overstige 1000 kroner i måneden, uansett antall barn, sier Høiback.