Solberg: Så lenge Capio leverer gode resultater er de trygge

Statsministeren gledet seg over mer stabile forhold for Capio Anoreksisenter under sitt tredje besøk.

Erna Solberg har besøkt Capio Anoreksi Senter på helsehuset i Fredrikstad for tredje gang. Nå har de tryggere og mer stabile forhold, og at de er trygge så lenge de leverer gode resultater, sier statsministeren.

– Dette har vært et veldig oppløftende besøk. Jeg ser de gode resultatene de har og at unge jenter i en veldig vanskelig situasjon får god hjelp, sier statsminister Erna Solberg etter at hennes tredje besøk på det private senteret for ungdom med spiseforstyrrelser gikk mot slutten i formiddag.

Det er spennende at det er plass til både private og offentlige aktører her, det er veldig viktig at vi bryter ned barrierer som alltid har vært kunstige.

Statsminister Erna Solberg, om helsehusene

Solberg la til at det særlig var rørende å treffe brukernes familier. Hun mener det ofte blir glemt at det er hele familier som rammes når noen får alvorlige spiseforstyrrelser.

Under besøket ble hun også oppfordret av Capios ledelse til å bidra mer, både her og til andre behandlingstilbud.

– Det er viktig at vi lærer denne metoden. Den har gode resultater. Den gir et godt grunnlag for å kunne klare seg selv mye bedre. Vi bør lære, både når det gjelder den offentlige sektor og andre, å ha et bredere tilbud.

– Det offentlige fungerer noen ganger godt, og andre ganger så svikter det. Folk har forskjellige historier, og en av de største utfordringene, tror jeg, er mangelen på kunnskap i førstelinjen – også innen psykisk helsevern, om spiseforstyrrelser og behandlingsmuligheter.

Avhenger av egen kompetanse

Solberg lover videre at regjeringen vil prioritere psykisk helse og rus og at pasientene selv kan få velge hvilket behandlingstilbud de vil bruke.

– Det blir en ordning som bidrar til at de gode tilbudene blir valgt, og at det vil være mulig å velge Capio, så lenge de er godkjente for behandling.

– Så Capio er tryggere nå?

– Så lenge de leverer gode resultater, så vil det være trygt.

Les også:

Liker helsehusene

Capio holder nå hus i det nyåpnede helsehuset i Fredrikstad. Stadig flere slike helsehus etableres i kommunene. Noe Solberg liker.

– Det er spennende at det er plass til både private og offentlige aktører her. Det er veldig viktig at vi bryter ned barrierer som alltid har vært kunstige.

– Det blir lettere for pasienter å vite at ting er samlet.

Capio har ventelister på pasienter, og det forteller statsministeren at det fremdeles er for lav kapasitet på gode tilbud i arbeidet mot spiseforstyrrelser. Samtidig ønsker ikke Capio å bli for store, og det har Solberg forståelse for.

– Noe av det jeg ofte hører er at det er for store institusjoner i ungdomspsykiatrien. Det blir forskjellige leger, for dårlig tilgang på d de som skal hjelpe deg. Rundt slike sykdommer spå trenger folk nærhet og trygghet.