Hopp til innhold

Statsadvokat: – Frikjennelsen blir stående

Statsadvokaten kan ikke anke dommen der tre menn ble frikjent for gruppevoldtekt av mindretallet av dommerne – mot fagdommernes stemmer.

Borgarting lagmannsrett

Dommen fra Borgarting lagmannsrett kan ikke ankes over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet til Høyesterett, forteller statsadvokaten til NRK.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Statsadvokat Jan Eivind Norheim er fornøyd med at fire av syv dommere i Borgarting lagmannsrett mente at de tre mennene var straffskyldige, men likevel skuffet over at det ikke blir noen dom for de tiltalte.

Fire av syv var en stemme for lite for en domfellelse. I slike med meddommersaker holder ikke et rent flertall, det kreves fem av syv stemmer.

Dommen kan ikke ankes

Tre menn som var tiltalt for å ha voldtatt en 18 år gammel jente i Hemsedal mars 2014 ble i Borgarting lagmannsrett frifunnet. De tre ble først dømt i Hallingdal tingrett, men dommen ble anket til lagmannsretten hvor mennene ble frikjent av juryen, men de tre fagdommerne var uenige og satte avgjørelsen til side.

Saken måtte derfor opp en siste runde i lagmannsretten hvor mindretallet sørget for frifinnelse av de tiltalte.

Statsadvokat Jan Eivind Norheim er skuffet og misfornøyd over at det ikke ble det flertallet som kreves i slike saker etter andre runde i lagmannsretten.

– Det er slik at for å dømme noen til straff så må det være fem av syv stemmer, det er en konsekvens av vår prosessordning, forteller Norheim til NRK.

Bevisbedømmelse som lagmannsretten har lagt til grunn, gjør at det ikke er mulig å anke saken til Høyesterett, forteller statsadvokaten.

– Nei, den kan ikke bli anket. Til Høyesterett kan man anke straffeutmålingen, saksbehandlingen og lovanvendelsen, men ikke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, sier Norheim.

Uenig med mindretallet

I lagmannsretten kom de tre lagdommere og én meddommer fram til at det var bevist at jenta var så ruset at hun ikke var i stand til å motsette seg de seksuelle handlingene fra de tiltalte, heter det i dommen.

De tre andre meddommerne kom på sin side fram til at det ikke var bevist, utover enhver rimelig tvil at de tiltalte forsto at jenta var i en tilstand som gjorde at hun ikke kunne motsette seg de seksuelle handlingene.

– Hva tenker du om vurderingen som er gjort av mindretallet i lagmannsretten?

– Jeg er ikke enig i den bevisvurderingen som er gjort, men dommerne står fritt og det gjør meddommerne også. Så det er noe jeg tar til etterretning, men jeg slutter meg selvfølgelig til flertallets beslutning om straffskyld, sier Norheim.

Rent flertall ikke betryggende nok

Fungerende riksadvokat Harald Strand sier til NRK at bestemmelsen om at det ikke holder med rent flertall i straffesaker med meddommere er lovens system slik det er blitt vedtatt av Stortinget.

– Argumentasjonen er at man skal ha et betryggende flertall for å domfelle. Stortinget og lovgiver fant ikke at et alminnelig flertall er betryggende nok i disse tilfellene, forteller Strand.

Arne Seland som er forsvarer for en av mennene som ble frifunnet mener dommen viser viktigheten av dagens system.

– Dette viser hvor viktig meddomerfunksjonen er, og at det ikke er «overklasse som skal dømme tiltalte ovenfra og ned», sier Seland til Dagbladet.