Statlig strikkhoppkonflikt

Samferdselsdepartementet er ikke fornøyd med Vegdirektoratets saksbehandling rundt strikkhopp-saken på Svinesund. De forstår ikke hvorfor "grensebru" skal utelukkes fra hoppingen.

Gamle Svinesund bru

Strikkhopping på Svinesund kan være 'big business', mener arrangøren som søker om å få hoppe i strikk fra den gamle brua over til Sverige. (Norge t.v. i bildet/Sverige t.h).

Foto: Rainer Prang / NRK

Samferdselsdepartementet har støtt på en rekke byråkratiske problemer etter beslutningen om å tillate strikkhopping fra noen av bruene i det norske veinettet.

I 2009 forlot departementet sitt prinsippstandpunkt fra 2008 om å forby strikkhopping på Svinesundsbrua og andre bruer på veinettet, og en prøveordning i regi av Midnight Sun Bungee Team ble igangsatt fraTrolljuv bru i Hordaland ut 2009.

Deretter fikk Vegdirektoratet i oppdrag, med frist til 20. august 2009, å lage en utredning som kan gi grunnlag for å tillate strikkhopping fra veibruer.

Les også:

Bruene på Svinesund

Vegdirektoratet vil at Statens Vegvesens mannskaper skal passe på strikkhopperne ved Gamle Svinesund (bildet) og ta seg betalt for tilsynet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Likte ikke svaret

Vegdirektoratet klarte ikke å overholdte fristen Samferdselsdepartementet hadde gitt, melder NTB.

Svaret direktoratet etter hvert leverte til retningslinjer kom den 29. oktober, men Samferdselsdepartementet er ikke fornøyd med Vegdirektoratets arbeid i strikkhopp-saken.

I følge NTB etterlyser Samferdselsdepartementet en skikkelig begrunnelse for hvorfor den gamle grensebrua ved Svinesund er helt uaktuell for strikkhopping, slik direktoratet hevder.

Vegdirektoratet har i sitt forslag gått inn for at strikkhopping ikke skal tillates fra "grensekryssende bruer", som i praksis betyr den gamle Svinesundsbrua.

På ny Svinesundbru går E6, og der er strikkhopping helt uaktuell både for strikkhopp-arrangører og myndigheter.

Vil ha Vegvesenets folk til å passe på

Samferdselsdepartementet stiller også spørsmål ved at Vegdirektoratet i forslaget til retningslinjer går inn for at Statens vegvesen skal kunne kreve dekning av kostnader "i forbindelse med at representanter fra Statens vegvesen må være til stede for at strikkhoppingen kan gjennomføres".

Strikkhopp

Det skal mye byråkrati til før Midnight Sun Bungee Team (MSBT) får muligheter til å la folk kaste seg ut i strikk på Svinesund - hvis det i det hele tatt gis tillatelse.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Departementet ber om en rettslig vurdering av Statens Vegvesens adgang til å kreve slike kostnader.

Stort byråkrati involvert

Det går fram av brevet fra Samferdselsdepartementet at også flere andre statlige organer er involvert/skal involveres i strikkhopp-saken, før en endelig avgjørelse tas.

Luftfartstilsynet har vært kontaktet melder NTB, og har anbefalt at det etableres et sikkerhetssystem med utgangspunkt i erfaringer med "sikkerhetssystemer for ekstremsport i luftrommet".

Veiloven og veitrafikkloven har ikke bestemmelser som gir hjemmel for en forskrift om kompetansekrav til utøver og arrangør av strikkhopping, tekniske minstekrav til utstyr, konstruksjon og vedlikehold.

Også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapskal ha et ord med i laget, før avgjørelse skal tas.

Sistnevnte må eventuelt vurdere om det bør etableres "sertifiseringsordninger for strikkhoppbransjen", melder NTB.

Turistmagnet ved den gamle brua

Midnight Sun Bungee Team (MSBT), med postadresse Tromsø, har arbeidet med Svinesund-søknaden i flere år.

- På Rjukan i Telemark har det vært hoppet fra en privateid bru siden 1998. I 2008 passerte de 2 500 hopp, og de har hatt en økning hvert år siden oppstarten, sier Petter Kvalsvik hos MSBT til NRK.

Midnight Sun Bungee Team ser for seg nærmere 5 000 hopp på den gamle Svinesundbrua. Sesongen skal vare fra april til og med september hvert år.

- Dette er hovedinnfallsporten til Norge. Svinesundbruene er godt kjent og sentralt beliggende. Med aktivitetene rundt strikkhoppingen, og de spinoff-aktivitene som kommer i tillegg, snakker vi om 10-15 nye arbeidsplasser innen turistnæringen i Halden, sier Petter Kvalsvik.

Aner håp, men taper terreng

MSBT har ønsket strikkhopping fra flere norske bruer, og den gamle brua over Svinesund står i en særstilling.

Midnight Sun Bungee Team har søkt om å få etablere et permanent strikkhoppanlegg i buen under den gamle brua på norsk side, men har foreløpig fått avslag.

Petter Kvalsvik sier til NRK at han med Samferdselsdepartementets innspill til Veidirektoratet aner et visst håp om at det kan bli gitt en tillatelse til strikkhopping fra den gamle Svinesundbrua.

- Jeg vet foreløpig ikke hva dette kan bety for oss, og hvor lang tid det vil ta før et svar foreligger, sier han.

Han forteller samtidig at Midnight Sun Bungee Team ikke regner med å kunne markedsføre noe strikkhopp-alternativ fra Svinesund for årets sesong, når så mange tunge statlige organer skal pløye gjennom saken.

- Det handler noen ganger om å skjære igjennom. Vi har måttet takke nei til flere reiselivsmesser der vi hadde ønsket å presentere dette, men vi har jo per dags dato ikke noe produkt å selge, sier han.

Video nsps_upload_2009_6_26_16_51_42_414.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

NTB/E24/NRK