Staten tar regningen etter terrorangrepet

Staten tar regningen for kommunenes utgifter etter terrorangrepene på Utøya og i Oslo. Hole kommune i Buskerud er en av kommunene som har hatt størst utgifter.

Redningsmannskaper leter etter mulig savnede i vannet ved Utøya

Kommunene rundt om i landet vil komme med store pengekrav etter terroraksjonen på Utøya og i Oslo. Staten dekker disse utgiftene.

Foto: Gjersøe, Peder / SCANPIX

Fylkesmannen i Buskerud ber alle kommunene om å sende dokumentasjon på utgifter de har hatt i forbindelse massakeren på Utøya og bomben i Oslo.

Sten Yngve Solberg

Sten Yngve Solberg hos Fylkesmannen i Buskerud ber alle kommuner sende inn sine krav innen 18.august.

Foto: Nils J. Maudal

Avdelingsdirektør hos Fylkesmannen, Sten Yngve Solberg, sier at de er forberedt på store pengekrav.

– Kommunene er bedt om å sende inn ekstraordinære utgifter innen 18.august. Disse vil vi bringe videre til kommunal- og regionaldepartementet, og staten dekker det ekstraordinære, sier han til NRK.no.

Privatpersoner får dekket utgifter

Men det er ikke bare det offentlige som skal få dekket sine utgifter etter terrorangrepet. Flere privatpersoner og aktører var i aksjon under og etter massakren på Utøya. Disse skal også få sine utgifter dekket.

– Private, som på en eller annen måte har vært delaktige i redningsaksjonen,skal få dekket utgiftene. De som stilte opp og på en eller annen måte har fått ødelagt biler, båter eller andre ting må lage et oppsett over dette og sende det til den lokale redningssentralen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Utøya

Ringerike og Hole kommuner er dem som er rammet hardest.

Foto: Andersen, Kristoffer Øverli / SCANPIX

Store pengeutbetalinger

Foreløpig er det ikke kommet krav fra noen av kommunene i Buskerud, men det er uten tvil Hole og Ringerike kommuner som har hatt de største utgiftene. Kommunene har foreløpig ikke ønsket å gå ut med noe tall.

Men avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud, Sten Yngve Solberg, sier at det trolig er snakk om store pengeutbetalinger.

– Vi er hardt rammet. Det er her vi har de aller største konsekvensene. Derfor har vi også vært aktive overfor departementene for å få avklart flere av disse spørsmålene. Vi har også dekket utgifter som Sundvollen hotell har hatt. Da snakker vi utgifter for å stenge et helt hotell i flere dager, og det er snakk om mye penger, sier han.