Hopp til innhold

Stanser flere valutasmuglere

Tollerne øker innsatsen mot valutasmugling for å få bukt med annen kriminalitet. Beslagene øker på Gardermoen.

Valutasmugler på Svinesund

9,8 millioner kroner ble tatt av tollerne på Gardermoen første halvår i år.

Foto: Tollvesenet

Hittil i år har tollerne på Oslo Lufthavn Gardermoen avslørt forsøk på å smugle 9,8 millioner kroner, en økning fra 7 millioner kroner på samme tid i fjor.

Det er ikke tilfeldig at denne type beslag øker, sier Tor Fredriksen kontorsjef ved Tollvesenet på Gardermoen.

Tar profitten

– Tollvesenet har et økt fokus på økonomisk kriminalitet. Der er valutasmugling helt sentralt, sier Fredriksen.

Tanken er at de kriminelle ofte er nødt til å smugle penger i forbindelse med sin virksomhet. Ved å ta pengene håper tollerne å fjerne fortjenesten av de kriminelle handlingene.

– Hvis vi klarer å ta ut profitten av de kriminelle handlingene har vi kommet mye lenger enn om vi bare tar ut en enkeltstående kurer eller tar et enkelt beslag av for eksempel narkotika, sier Fredriksen.

Les også: Livsfarlige kopivarer

Hund etter penger

Så langt i år er det gjort 141 beslag. Også det er en økning fra første halvår i fjor da det ble gjort 103 beslag.

En spesialtrenet hund som lukter større pengesummer, har bidratt til beslagene. Men det er også tatt valuta i vanlige kontroller.

– Hvem står for smuglingen av valuta?

– Bildet er ganske variert. Det er både nordmenn og utlendinger som forsøker å smugle valuta og det skjer både ved inn- og utreiser, avslutter Fredriksen.