NSB: – Stadig oftere vold mot togansatte

DRAMMEN (NRK): Billettkontrollørene på togene har fått en farligere arbeidshverdag. De opplever stadig oftere å bli utsatt for vold når de er på jobb.

Konduktør venter på tog

Billettkontrollørene må stadig oftere håndtere personer som er aggressive og voldelige mot dem. Nå får de opplæring slik at de er forberedt på hva som kan møte dem når de går om bord på arbeidsplassen sin (illustrasjonsbilde).

Foto: Lotte Olsen / NRK

NSB har merket en økning i bruk av vold fra kunder på toget under billettkontroller. Selv om det er færre som blir tatt for å snike, er det altså flere voldsepisoder rettet mot billettkontrollørene, ifølge NSB.

Voldssituasjonen kommer gjerne uten forvarsel, og det kan være vanskelig for de togansatte å forutse ulike voldssituasjoner som kan oppstå.

– Det kan dreie seg om alt; fra at noen trekker et våpen, eller at noen helt ut av det blå slår eller sparker, forteller billettkontrollør Yvonne Johansen.

Blir trent i å takle vanskelige situasjoner

Tove Flobergseter, leder i forretning og økonomi i NSB Øst.

Tove Flobergseter er leder i forretning og økonomi i NSB Øst.

Foto: NSB

Tove Flobergseter bekrefter det Johansen forteller. Flobergseter er leder i forretning og økonomi i NSB Øst.

– De kundene som er på togene, speiler bare resten av samfunnet. Vi ser en tendens til at voldsepisodene er alvorligere enn før, sier hun.

– Derfor er det viktig at de togansatte trener på vanskelige situasjoner. Sikkerheten er viktig både for kundene og for de ansatte. Vi vet at kontrollørene kan komme opp i situasjoner med kunder som kan være aggressive eller ufine. Og da er det viktig at de er forberedt på det, sier Flobergseter.

De trenes opp av en med erfaring fra politiet som går gjennom forskjellige situasjoner med oss.

– Vi lærer oss å bli mer bevisst på språk, kroppsholdning, og at vi beholder roen i vanskelige situasjoner.

– Viktig å skape trygghet

Yvonne Johansen er fornøyd med å få opplæring i hvordan hun skal forholde seg i tilspissede situasjoner.

Den jevnlige treningen er viktig for å kunne møte kundene på en riktig måte.

– Det skaper en tryggere arbeidshverdag om bord på togene. Vi lærer oss å bli trygge. Hvis en person er ustabil, er det bedre for oss å trekke oss unna eller be om hjelp fra politiet eller vekter. Så viktig er det ikke å kreve inn gebyr, at vi utsetter oss selv for fare, sier Johansen.

– Det skal ikke gå ut over vår egen eller andres helse.